Vi hör det vi vill höra

2009-08-18 08:13  
Dolores Albarracin

Vi hör det vi vill höra. Resten sållar vi bort. Det är därför vi har så svårt att ta till oss ny information. Det visar en stor psykologiundersökning.

Vi människor undviker information som motsäger det vi tänker och tror. Forskningsresultat visar att vi generellt är mer än dubbelt så benägna att lyssna på information som stödjer den egna uppfattningen. Vissa av de undersökta sökte stödjande information upp till 75 procent av tiden.

Allra svårast har vi att ta till oss information som rör politiska, religiösa eller etiska frågor. Där är den generella benägenheten att till 70 procent lyssna efter information som stämmer med den egna uppfattningen, enligt professorn i psykologi, Dolores Albarracín. Det är hon som har lett undersökningen, som Management Issues skriver om.

Det är en grupp forskare vid universiteten i Illinois och Florida, Northwestern University och Ohio University, som i 91 olika studier har undersökt sammanlagt 8 000 deltagares förmåga att ta till sig främmande tänkande. Vid varje givet ämne fick deltagarna välja mellan stödjande och motsägande Frågeställningen var om vi aktivt undviker motsägande information eller om vi helt enkelt exponeras för medhåll genom att mest umgås med likasinnade.

Lättast att ta till sig nytt, ja som faktiskt söker sig till andra åskådningar och synsätt har personer som förfäktar ståndpunkter offentligt, till exempel politiker. Det händer också att man söker motsägande information när det direkt gagnar en. Dolores Albarracín ger exemplet att låta inspektera ett hus man gärna vill köpa.

Något överraskande är kanske att människor med ljum övertygelse i någon fråga har svårare att ta in motsatt uppfattning än personer med bestämd uppfattning.

Anledningen till att vi är så ovilliga att ta in nya budskap är skräcken för att vara tvungen att ändra på sin tillvaro.

Ingenting är dock omöjligt för en chef som vill nå motvilliga medarbetare. En gång på tre är vi villiga att lyssna, enligt undersökningen.

– Så upprepa ditt budskap, lyder Dolores Albarracíns goda råd.

Forskningsapporten är publicerad i den amerikanska psykologtidskriften Psychological Bulletin.

Elisabeth Vene

Mer om: Förändring

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer