"Universitet inte förberedda på förändringen"

2013-03-11 09:03  
Jan Gulliksen Foto: Kristina Sahlén

Svenska universitetsvärlden förstår inte hur stor omvandling av utbildningen som den digitala tekniken innebär, säger KTH-professorn Jan Gulliksen. Och riktar en känga mot Uppsala och andra stora universitet.

Särskilt de stora universiteten riskerar att halka efter - de måste i mycket högre utsträckning delta i den digitala utvecklingen.

Omdömet kommer från Jan Gulliksen, som har ett tungt mandat i frågan. Vid sidan av att vara professor i människa-dator-interaktion på KTH är han utsedd av regeringen att vara Sveriges "Digital champion", ansiktet utåt för den digitala utvecklingen.

Han är också ordförande i den nya statliga Digitaliseringskommissionen, som ska göra Sverige världsledande på att ta till vara möjligheterna med digitalisering.

Nyligen lade kommissionen fram sina tre främsta prioriteringar. En av dem är digitaliseringen av utbildningssystemet, från förskola till vuxenutbildningar. Jan Gulliksen själv lyfter särskilt fram utvecklingen inom universitetsvärlden.

-Studenter tar till sig material och föreläsningar digitalt, det betyder att vi också måste förändra innehållet i utbildningarna, framför allt pedagogiken. Det krävs också en helt annan infrastruktur - hur ska vi förmedla material, hur ska vi examinera? säger Jan Gulliksen.

Bland universiteten i Sverige är intresset lågt speciellt från de stora lärosätena, tycker han. På sin blogg har Jan Gulliksen citerat Uppsala universitets rektor Eva Åkesson. På en konferens med universitetsrektorer nyligen sa hon, enligt honom, apropå digitaliseringen: "Vi har haft samma affärsmodell i 500 år och den har fungerat bra, den behöver inte ändras de kommande 500 åren".

-Det är talande för hur lite lättrörlig man är. Jag tror att universitet och högskolor står inför en mycket större förändring än de är beredda på, säger Jan Gulliksen.

När Ny Teknik talar med Eva Åkesson tycker hon att Jan Gulliksen har uppfattat henne fel.

-Det låter på honom som att vi inte gör någonting. Vår affärsmodell är det kritiska tänkandet, och det var det jag menade. Universiteten har funnits väldigt länge, och jag är övertygad om att vi kommer att finnas kvar länge, säger Eva Åkesson.

Den digitala utvecklingen är en av flera förändringar som universiteten påverkas av, och är med och påverkar, menar Eva Åkesson.

-Det jag sa ska inte förstås som att jag är emot den digitala utvecklingen. Men vår huvuduppgift är att främja det kritiska tänkandet. Kärnvärdena inom universiteten finns kvar, men vi får jobba med det i olika distributionskanaler och i olika former.

Jan Gulliksen anser att de mindre lärosätena visar ett större intresse för digitaliseringens möjligheter. Marita Hilliges är rektor för Högskolan Dalarna och har i flera debattartiklar efterlyst en strategi eller en vision från regeringen om digital teknik inom högre utbildning.

-Jag tror att vi som arbetar med högre utbildning kan vara en utvecklingsnyckel för hela samhället. Men regeringen har inte uttalat någon sådan ambition för oss. Vi skulle kunna visa vägen för övriga världen, säger Marita Hilliges.

Digitaliseringskommissionen prioriterar utbildningsväsendet, är det tillräckligt?

-Jag är glad att man har lyft fram frågan. Men det beror på vad som händer nu, det är för tidigt att säga. Det vore bra om vi kunde samlas kring det här. Vi som arbetar inom högre utbildning vill vara med och påverka.

Högskolan Dalarna är föregångare i Sverige inom digitalisering av utbildningarna, och två av tre studenterna i dag använder sig av nätbaserat lärande.

Den digitala tekniken innebär en förändring av högre utbildning som Marita Hilliges liknar vid en "världstsunami som inte går att tänka bort".

Finns det något som de mindre lärosätena har förstått, som de stora universiteten inte har gjort?

-Bilden är inte så svartvit. Men generellt ligger de nyare lärosätena i framkant. Vi har förstått att det här inte är något vi kan välja, eller välja bort. Uppdelningen i campusstudenter och distansstudenter är förlegad. De nya studenterna kräver att vi ska använda digital teknik.

Digitaliseringskommissionen

Tillsattes 2012. Kommissionen ska förverkliga den digitala agenda som regeringen har tagit beslut om.

Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att ta till vara digitaliseringens möjligheter.

I december presenterades tre prioriterade områden:

* Digitalt innanförskap och jämställdhet

* Skola, undervisning och digital kompetens

* Entreprenörskap och företagsutveckling

Arbetet leds av ordförande Jan Gulliksen, och ett kansli med bland annat analytiker. Kommissionen har en expertgrupp knuten till sig.

https://digitaliseringskommissionen.se/

Anna Orring

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer