Tipsen för mer inkluderande möten

2021-02-22 11:00  
Här är några tips för att få idéer och tankar att flöda på lika villkor. Foto: Josh Solomon

För att möten ska ge bra resultat är det viktigt att alla deltagare känner sig bekväma och vill bidra. Här är några tips för att få idéer och tankar att flöda på lika villkor.

Vissa kan tycka att möten ibland är tråkiga eller meningslösa. Men för deltagare som kanske har annan bakgrund än kollegorna, mindre yrkeserfarenhet, är mer introverta eller saknar självförtroende kan möten även orsaka stress och förvirring. Sajten Fast Company delar här med sig av några tips för mer inkluderande och effektiva möten: 

Mötesagenda och information 

Ofta har inte alla samma bakgrundskunskap eller erfarenhet av ett ämne som tas upp under ett möte. Det kan bli ett hinder för diskussioner på lika villkor. För att komma förbi problemet kan man föreställa sig vad resultatet av mötet ska bli, exempelvis vilka beslut ska ha fattats när mötet är slut. Då blir det enklare att se vilken information deltagarna behöver ha i förväg för att kunna förbereda sig och ha en rimlig chans att bidra.

Läs mer: Zoomförvirring i domstol: ”Jag är inte en katt”

Oberoende brainstorming

Om inte alla teammedlemmar får tid att tänka fritt, utan att påverkas av andra, finns en risk att bra idéer går förlorade. Detta kan undvikas genom att alla mötesdeltagare ombeds att förbereda svar på frågor som skickats ut i förväg. Om diskussioner uppstår under mötet kan en paus vara bra för att skriva ner egna tankar. 

Samtalsrunda

Om frågan ”vad tycker ni?” ställs kan diskussionen lätt kapas av högröstade personer. Om ett fåtal tillåts dominera mötet missas värdefull input från övriga deltagare. Låt istället alla runt bordet få en chans att höras i tur och ordning. Vänta inte på att någon ska anmäla sig frivilligt att föra anteckningar och då inte delta i diskussionen. Låt uppgiften rotera i gruppen. 

Omröstningar

Håller alla med? Bara för att jakande svar på frågan hörs i rummet är det inte alls säkert att alla är överens. För mötesdeltagare som saknar självförtroende eller kanske inte har så lång yrkeserfarenhet kan det vara lätt att falla för grupptrycket. För att undvika detta kan det vara bättre att exempelvis ordna anonyma omröstningar om ett beslut. 

Repetera

Innan ett möte avslutas bör man säkerställa att alla har samma uppfattning om vem som ska göra vad efter mötet. Överväg att låta varje person upprepa vad deras nästa steg ska bli. Detta för att säkerställa att inga missförstånd eller feltolkningar har uppstått i kommunikationen.

Charlotte Delaryd

Mer om: Möten

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt