Ta tillbaka övertaget!

2009-10-27 23:00  

En är gravt alkoholiserad. En annan uppviglar kollegerna mot chefen. Resten av medarbetarna lägger sin energi på interna konflikter. Signaturen Eva har det tufft på sitt första chefsjobb.

Jag har haft mitt första chefsjobb i några månader.

Det roliga är att jag befordrades till chef. Det mindre roliga är att jag har svårt att se hur jag ska få min grupp att fungera.

Vi arbetar med support inom ett ganska stort tjänsteföretag.

Min företrädare hade varit chef här länge innan han pensionerades. Av ett 20-tal med-arbetare är det flera som har problem. En är gravt alkoholiserad. Det är många konflikter bland medarbetarna. De går emot varandra i olika grupperingar.

Sedan kommer de till mig som chef och klagar och kräver att jag slår näven i bordet. En medarbetare ifrågasätter öppet allt jag gör och lyckas till och med ena de olika grupperingarna mot mig.

Jag tycker att det är viktigt att jag som chef tar mig tid att lyssna på alla. Därför har jag samtalat med dem som har kommit till mig med klagomål.

Jag har också försökt att sätta mig in i de olika problemen. Men det är inte lätt, problemen ändrar hela tiden karaktär.

Jag har svårt att se vad som egentligen är fel. Har du någon idé om hur jag ska agera? Jag vill inte misslyckas i mitt första chefsjobb.

Eva

Börja med att skapa tid och resurser för att få gruppen att bli ett fungerande team som kan leverera resultat. Skaffa ett bollplank, kanske någon från hr-avdelningen eller en extern person som ?är bra på konfliktlösning och förändringsarbete.

Be hr-avdelningen om hjälp med samtal, och en plan för er alkoholiserade medarbetare. Som chef behöver du professionellt stöd ?i den hanteringen.

Sedan kan du koncentrera dig på din övriga grupp. Du har uppsatta mål att arbeta mot. Försök få din grupp att fokusera på ert uppdrag i?stället för att ägna tid åt inre konflikter ?i gruppen.

Du måste ta tillbaka makten och respekten inom gruppen. Tyvärr har de hunnit få ett visst övertag i förhållande till dig.

Försök identifiera vilka medarbetare som kan tänkas stödja dig som chef. Samtala med dem en och en. Fråga om deras uppfattning om gruppens styrkor och svagheter och om vilken utveckling de själva vill se. Lär dig och förstå gruppens historia.

Då du inte har så många medarbetare, bedömer jag att det är klokt att träffa dem alla i personliga möten och ställa liknande frågor. Sedan samlar du gruppen. Beskriv era gemensamma mål och understryk att initiativet till era planerade aktiviteter kommer från medarbetarna.

Be dem arbeta i grupper för att komma fram till hur de bäst ska genomföra aktiviteterna för att uppnå målen. Sedan får alla redovisa sina svar.

Var så konkret som möjligt. Glöm inte att fastställa hur och när ni följer upp. Se till att skapa utrymme att fira när ni når olika etappmål. Det är viktigt att alla uttryckligen ställer sig bakom er framtagna plan.

I den här processen kan allehanda problem uppstå på vägen. Baserat på det du beskriver finns risken att det kan vara svårt att ena hela gruppen.

Om det finns för många människor med problem i din grupp, kanske enda lösningen är att med hjälp av hr att förändra gruppens sammansättning.

Men börja ditt arbete i positiv anda – var långsiktig och tydlig.

Lycka till!

Gunilla Arhén

Mer om: HR Gruppdynamik

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer