Svenska elever allt sämre i matte och naturvetenskap

2010-12-07 11:26  

Svenska 15-åringar får allt sämre kunskaper i matematik och naturvetenskap. Det visar OECDs stora kartläggning av kunskapsnivån hos elever i 65 länder.

Jämfört med för tre år sedan har svenska elevers kunskaper i matematik minskat och Sverige placerar sig på en genomsnittlig nivå.

I naturvetenskap ligger svenska 15-åringar under genomsnittet.

Det visar OECDs senaste PISA undersökning som publiceras i dag.

De bästa matematikkunskaperna har elever i Shanghai följt av Singapore, Hongkong, Sydkorea, Taiwan och Finland.

Det var första gången som Shanghaiprovinsen i Kina deltog i undersökningen och där nådde 27 procent upp till den högsta nivån som kännetecknas av ”avancerade matematiska kunskaper för att lösa komplexa problem.”

I Sverige är motsvarande andel två procent.

I matematik ligger nu Sverige på en genomsnittlig nivå på plats 25 närmast efter Polen. Jämfört med motsvarande undersökning för tre år sedan har de svenska resultaten försämrats.

Även inom naturvetenskap har svenska elevers kunskaper försämras och ligger nu under genomsnittet inom OECD.

Bäst på naturvetenskap är elever i Shanghai följt av Finland, Hongkong, Singapore och Japan.

Finland placerar sig i toppskiktet också när det gäller läsförståelse.

Anita Wester, projektledare på Skolverket menar att förklaringen till de goda resultatet i Finland bland annat är en kvalificerad lärarutbildning med forskningsanknytning och omfattande elevstöd.

- Nästan alla finska elever får särskilt stöd någon gång under sin skoltid och det ses som något naturligt för att komma ifatt. Lärarna är också noga med uppföljning och utvärdering av stödinsatserna, säger hon i ett nyhetsbrev från Skolverket.

Samtidigt som Sverige halkat nedåt i rankingen har flera länder förbättrat sina kunskaper. I länder som Mexiko, Turkiet och Grekland har matematikkunskaperna förbättras. De största förbättringarna inom naturvetenskap har gjorts i Turkiet, Portugal, Korea, Italien, Norge och USA.

En sammanfattning av rapporten finns här

PISA

PISA görs vart tredje år av OECD och mäter kunskapsnivån hos 15-åringar inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

I årets underökning har totalt 470 000 15-åringar testats i sammanlagt 65 länder.

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer