Studie: Kön avgör när entreprenörer söker finansiering

2017-05-23 10:49

Det skulle vara en studie i finansiell bedömning. Men vid analys syntes ett mönster som gav rapporten ett tydligt genusperspektiv.

– Det här är inte en rättvisefråga, utan en viktig ekonomisk fråga, säger professor Malin Malmström.

Omedvetet, men ack så effektivt, blir många entreprenörers ambitioner ekonomiskt vingklippta. Skälet – att de är kvinnor.

I en studie gjord av professorerna Malin Malmström, Jeaneth Johansson och Joakim Wincent framgår det med all tydlighet att just könet spelar en avgörande roll när det kommer till att få företagsekonomiskt stöd från offentliga finansiärer.

– Vi satt med i bedömargrupper för att studera finansiell bedömning. Totalt studerade vi hur ett hundratals ansökningar diskuterades vid möten under två år. Men när vi började analysera vad som sagts i gruppen såg vi ett tydligt mönster som gjorde att vi fick en lite annan inriktning, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå universitet.

Det tydliga mönstret var hur bedömargruppen omedvetet tog med de sökandes kön i bedömningen. Och värderade samma attribut olika beroende på genus.

Läs mer:

Läs mer: Ja, inkubatorn kan ge kvinnor rabatt

En väldigt tydlig skillnad på hur man behandlade entreprenörer olika var enligt Malin att det användes mycket mer superlativ när det pratades om män, men när det kom till kvinnor så bortsåg man snarare från kompetens än att lyfta fram den.

– Bedömningsgruppen tog upp mäns goda sidor, men bedömde inte kvinnor på samma positiva sätt.
Malin berättar att en man beskrevs som ung och lovande, medan en kvinna var ung och oerfaren. Vidare beskrevs en man som var försiktig som ”sansad”, en försiktig kvinna beskrevs dock som ”osäker/riskavert”.

– Ett väldigt tydligt exempel var när en man hade en dyr bil så var det ett tecken på att han var solid och framgångsrik, men när en kvinna i samma situation skulle bedömas sades det att hon var dyr i drift och man ifrågasatte vad hon skulle göra med tilldelade pengar.

Enligt Malin spelade det ingen roll hur bedömargruppen var ihopsatt, kvinnor som män värderade attributen på liknande stereotypa sätt. Och reaktionerna på studien var stor.

– Vi har fått blandade reaktioner. Vissa har blivit ledsna och inte förstått att de är en del av den här kulturen, andra har blivit arga och säger att de inte känner igen sig. Vissa hävdar att  ”det är så här – att män är bättre”.

Läs mer:

Läs mer: Var fjärde kvinnlig ingenjör diskrimineras

Studien publicerades i början av året i välrenommerade ”Entrepreneurship, Theory and Practice” och har väckt stort intresse.

– Därför har vi gjort en uppföljningsstudie, som ännu inte har publicerats, där vi tittar på OM kvinnor och män skiljer sig i sitt entreprenörskap. Men tittar vi på alla nyckeltal finns det ingen skillnad. Vi har även tittat på ansökningarna och inte sett skillnader i uttryck bland de sökande.

Det stora problemet med att tilldelningen är ”könsskev” är enligt Malin inte att det är orättvist – utan att det riskerar att hämma utvecklingen.

– Risken är att om man låter genus vara en finansieringsfaktor, så kan det innebära att det mest lämpliga företaget inte får rätt finansiering. Sverige är en liten nation, men vi har en väldig innovationskraft. Vi behöver dock ta tillvara på all innovation i landet, för det är viktigt när vi konkurrerar med andra nationer, säger Malin Malmström.

Så beskrivs entreprenörer vid finansieringsbedömning

Den genomsnittlige manlige entreprenören beskrivs med attribut som:

– ”Ung och lovande”

– ”Arrogant, men väldigt imponerande kompetens”

– ”Aggressiv, men en väldigt duktig entreprenör”

– ”Erfaren och kunnig”

– ”En väldigt kompetent innovatör som redan har pengar att leka med”

– ”Försiktig, förnuftig och sansad”

– ”Extremt kapabel och väldigt driven”

– ”Välutbildad ingenjör från prestigefyllt universitet som drivit företag sedan tidigare”

 

Den genomsnittlige kvinnlige entreprenören beskrivs med attribut som:

– ”Ung och oerfaren”

– ”Saknar nätverket och är i behov av hjälp för att utveckla sitt affärskoncept”

– ”Entusiastisk, men svag”

– ”Erfaren, men orolig”

– ”Snygg men ansvarslös när det gäller pengar”

– ”För försiktig och vågar inte ta risker”

– ”Vågar inte riskera för att växa”

– ”Visionär, men utan kunskap över marknaden”

 

Källa: ”Gender Stereotypes and venture support decisions: How governmental venture capitalists socially construct entrepreneurs’ potential” Malin Malmström ET AL

Felix Björklund

Debatt