Karriär

Så slipper du trampa i klaveret på jobbresan

Det är lätt att göra bort sig på jobbresan - om man inte lär sig kulturskillnaderna. Foto: Colourbox Foto: Colourbox
Det är lätt att göra bort sig på jobbresan - om man inte lär sig kulturskillnaderna. Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Det är roligt att arbeta i och med andra länder. Fast svårt - risken för kulturkrock är ofta överhängande! Här får du veta hur du skyddar dig mot oväntade missförstånd.

Publicerad

- Många kämpar med kulturskillnader och tycker att det känns trögt att kommunicera. Det finns verkligen ett stort behov av att förstå andra kulturer.

Det säger Eva Johnsson, konsult i interkulturell kommunikation. Hon driver ett utbildningsföretag som lär ut hur man gör för att få samarbetet att fungera smidigt, trots kulturskillnader.

- Det viktigaste är att lära sig kulturskillnader på djupet, inte enskilda "konstigheter" som att man ska buga när man tar emot ett visitkort av en japan. Det är bara yta.

Vad Eva Johnsson vill lära ut är det grundläggande annorlunda sättet att tänka.

Som i länder med kraftigt hierarkiska system. Där är det viktigt att man går den rätta vägen, kanske måste min chef kontakta min kollegas chef, som kontaktar den jag vill ha tag på. Det går inte att skicka e-post hur som helst. Det vill till att den viktigaste chefen står först i distributionslistan.

- Gör man fel får man kanske aldrig svar. Personen som fick mejlet kan vara alldeles för underordnad för att över huvud taget kunna låtsas om mejlet, säger Eva Johnsson och berättar att det ofta är så i asiatiska länder, men också i Sydamerika.

Det är viktigt att förstå det hierarkiska systemet när man arrangerar möten. Överordnade bör inte blandas fritt med underordnade, som inte kan uttala sig i höga chefers närvaro.

En annan djupgående kulturell skillnad är att vi i Norden kör med direkt kommunikation, en stil som andra kulturer uppfattar som burdus. I många asiatiska länder kommer man hellre med ett artigt svar än en obehaglig sanning.

Där värnar man också om att inte tappa ansiktet, och det gäller ömsesidigt. Du kanske får ett jakande svar om du undrar om kollegan i Indien förstått instruktionerna.

Det går inte att svara ett sanningsenligt nej, det skulle vara detsamma som att du har förklarat för dåligt, vilket vore pinsamt att upplysa dig om.

Att det är viktigt med personliga relationer i många länder bör man också känna till. Det duger inte att ringa till Italien och gå rakt på sak, först ska det vara småprat och artighetsbetygelser.

- Det tar tid, men det måste det få göra. I vissa länder går det inte att göra affärer innan man har byggt upp en förtrolig relation, i andra räcker det med fina broschyrer, säger Eva Johnsson

Hur mycket ska man anpassa sig till kulturskillnader?

- Om vi har en kund i ett annat land försöker vi anpassa oss, vi är måna om att göra gott intryck. Arbetar flera olika nationaliteter tillsammans kan lösningen vara att skapa en gemensam projektkultur.