Så plockar du bort chefen

2018-01-15 07:18  

Det går att driva helt platta företag, utan några chefer. Men det fungerar inte överallt, enligt Karin Tenelius erfarenhet. Snart kommer hon med en ny bok om lyckade och misslyckade försök.

Boken har skrivits gemensamt av Karin Tenelius och Lisa Gill. De arbetar till vardags på konsult- och utbildningsföretaget Tuff Ledarskapsträning.

- Jag har varit engagerad i idén om ett ohierarkiskt arbetssätt och medarbetarstyrning i 25 år. 1999 fick jag tillfälle att prova idéerna på ett litet hotell och fick ett kvitto på hur extremt många fördelar som finns när man får ut mer engagemang och ansvar från medarbetarna, berättar Karin Tenelius.

Som konsult hade hon inte möjlighet att genomföra alla förändringar hon ville i företagen. Därför började hon köpa små bolag och laborera med deras struktur.

På så sätt har hon testat den platta organisationsformen i ett vårdbolag, ett hemtjänstbolag, ett call center och dokumenthanteringsbolaget Excosoft i it-sektorn.

Läs mer: Klantig rekrytering sänker företagets varumärke

Ibland har det gått bra, andra gånger har resultatet blivit sämre. Call center-företaget gick till exempel i konkurs trots att arbetsmiljön förbättrades kraftigt.

Nu har erfarenheterna sammanställts i ett manus, som ännu inte har fått ett namn men som ska ges ut under våren.

- Jag vill att läsaren ska känna mod och inspiration. Boken innehåller väldigt många konkreta exempel på hur man kan göra när folk ska sätta löner ihop eller hur man får ett arbetsklimat som främjar kommunikation och feedback, berättar Karin Tenelius.

Hur gör man när medarbetarna själva ska sätta lönerna?

- Det viktiga är att medarbetarna själva bestämmer hur de vill jobba med löner. På ett HVB-hem bestämde personalen att kriterierna skulle vara utbildningsnivå och erfarenhet i branschen och sedan gjorde de en tariff som låg lite över marknadsmässig lön för att det skulle bli lättare att få tag på folk, berättar Karin Tenelius.

En platt organisation, där medarbetarna själva har alla befogenheter, är enligt Karin Tenelius det enda sättet att få ut fullt engagemang och ansvarstagande från medarbetarna.

- Engagemang och ansvar ger i sin tur produktivitet och lönsamhet och hållbarhet och stabilitet, säger hon.

Läs mer: Gratis utbildning i Cobol ska råda bot på programmerar-krisen

Men hon tror ändå inte att organisationsformen går att genomföra fullt ut i alla branscher. Finanssektorn pekar hon ut som särskilt svår.

- Finansbranschen samlar folk som ofta drivs av pengar och kör sitt eget race. De har väldigt litet intresse för samarbete. Och i bokföringsfirmor är många nördiga, jättefokuserade på siffror och vill kanske inte ha med folk att göra, säger hon.

Allra mest lämpade för att införa en platt organisation är nystartade företag inom tekniksektorn. Där har man chansen att bygga en kultur av medbestämmande när företaget är litet, och behålla den när företaget växer. Det är enklare än att försöka ändra en hierarkisk struktur i efterhand.

Läs mer: Här är egenskaperna som chefen ”ska” ha

Karin Tenelius upplever att tankarna om medarbetarstyrning och platta organisationer nu har kraftig medvind, från att tidigare ha mött ganska mycket motstånd. Det finns några exempel på platta företag, till exempel det amerikanska ketchupföretaget The Morning Star Company och det nederländska hemvårdsorganisationen Buurtzorg Nederland.

Det agila arbetssättet har också ökat i popularitet, särskilt inom it-sektorn. Därmed är det stor chans att ingenjörer stöter på platta organisationer i sitt arbetsliv.

- I det agila arbetssättet har teamet alla befogenheter och använder mycket trial and error. Man lägger fast grundprinciper för arbetet i ett manifest och träffas ofta. Det går hand i hand med en platt organisation och ett coachande förhållningssätt, säger Karin Tenelius.

En nyckelfaktor för att få en platt organisation att fungera är, enligt Karin Tenelius, rikligt med feedback. Och för det krävs ett fungerande arbetsklimat och ett förtroende mellan medarbetarna.

- Det är inte helt lätt att få till i kulturer där man inte är så frispråkig. Den feedback som ges ska vara icke dömande och accepterande. Om man vet att folk har förtroende för varandra och att man kan ta sig igenom konflikter fungerar det, säger hon.

Men alla individer är ju inte så bra på att hantera konflikter?

- Nej, det är något man lär sig. Man måste lära sig att prata klarspråk och gå till den det berör. Alla vill ha förtroende och respektfullt bemötande och klar kommunikation. Om man bestämmer sig för att det är vad man vill ha får alla ett ökat ansvar för att agera i linje med det, säger Karin Tenelius.

Så skapar du en platt organisation

Karins fyra tips:

1. Ge bort alla befogenheter. Inte bara några.

2. Se till att utveckla ett kommunikativt klimat med förtroende.

3. Var beredd på bakslag.

4. Ta hjälp om det behövs. Stöd finns att få via You Tube eller konsulter.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt