Så minskas mellanchefernas stress

2017-03-27 13:48
Foto: Alamy

Mellanchefer är avgörande för företagets framgång men utsätts för särskild stress när de måste växla mellan sina olika roller. Här är forskarnas tips på hur belastningen kan minska.

Google försökte ta bort en grupp tekniska mellanchefer men insåg efter ett tag att gruppen fyllde en viktig funktion i företaget.

En studie inom datorspelsindustrin kom nyligen fram till att mellanchefernas beteende kunde påverka intäkterna med upp till 22 procent.

Efter en undersökning av tusentals anställda inom The Boston Consulting Group landade företaget i slutsatsen att mellanchefer är en ”försummad men avgörande grupp”.

Samtidigt tampas mellanchefer med särskilda utmaningar. Forskarna Erich M Anicich, University of Southern California, och Jacob Hirsh, University of Toronto, räknar upp flera orsaker till mellanchefernas utsatta position i The Harvard Business Review.

Framför allt handlar det om att gruppen ofta måste växla mellan att interagera med kolleger med större makt och kolleger med mindre makt.

Mellanchefer får strategiinstruktioner från sina chefer och måste driva igenom strategierna hos sina underställda. Det kan leda till att mellancheferna utsätts för motstridiga krav från de olika grupperna.

Därför är det troligt att mellanchefer drabbas av fler rollkonflikter än andra grupper i företagsorganisationer. Dessa konflikter kan leda till stress och ångest, samt även fysiska problem som högt blodtryck och hjärtsjukdomar.

En studie från Columbia University och University of Toronto konstaterade mycket riktigt att anställda i mellanpositioner oftare led av depression och ångest än anställda som befann sig högre eller lägre upp i hierarkin.

Anicich och Hirsh föreslår flera åtgärder som kan bidra till att minska påfrestningarna på mellancheferna:

1. Förenkla rapporteringsstrukturen i företaget för att minska interagering uppåt och neråt.

2. Kartlägg kommunikationen för att avgöra hur anställda interagerar med andra anställda. Görs det ansikte mot ansikte eller via mejl, och vad får det för konsekvenser för känslor av makt?

3. Hjälp mellancheferna att se sina olika roller som en helhet.

4. Detaljstyr inte mellanchefer.

5. Etablera en plattare organisation.

6. Försök hålla dig till rutinen. Med tillräcklig erfarenhet kan mellanchefer utveckla en rutin för att växla mellan roller med stor respektive liten makt.

Linda Nohrstedt

Debatt