Räkna med bråk på KTH

2010-11-30 08:03  

En kursbok har censurerats på KTH mitt under pågående kurs. Orsaken är kritik av klimatforskningen.<br> – Den innehåller fullständigt oacceptabelt material, säger Leif Kari, programansvarig för teknisk fysik på KTH.

Det som väckt reaktioner hos program­ledningen är främst räkneexempel som kritiserar klimatforskningen (se exempel här). 

– Vi vill inte ha något med boken att göra. Helst vill vi se en helt annan bok. Det ska mycket till för att jag som programansvarig ska stoppa en bok. Det är mycket allvarligt, säger Leif Kari.

Bokens författare,  professor Claes Johnsson, försvarar räkneexemplen.

– Jag är intresserad av klimatfrågan ur matematisk synvinkel. Den centrala frågan är vilka ekvationer och vilka data som ska användas, säger Claes Johnsson, bokens författare och professor vid KTH.

I boken tar han upp det som kallas ”Climategate”, och jämför med Pythagoras upptäckt av kvadratroten ur 2 som raserade idén om att alla tal kunde skrivas som bråk, rationella tal.

Claes Johnsons syn på klimatberäkningar sågas av en rad etablerade klimatforskare som Ny Teknik kontaktat (se även den här artikeln med kommentar av professor Lennart Bengtsson).

”Att Claes Johnson nu flyttat över sin klimatförnekarverksamhet till KTH-undervisningen är djupt beklagligt.”, skriver exempelvis Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers, till Ny Teknik.

Men Claes Johnson anser att det inte är klimatdiskussionen som är det känsliga, utan att han ifrågasätter klassisk matematikundervisning grun­dad på analytisk tradition.

Den aktuella kursen – en grundkurs i numeriska metoder, det vill säga lösning av matematiska problem med datorprogram – handlar om just detta.

Nyheten är att föra in mer avancerade numeriska metoder på ett tidigt stadium, för att anpassa kursen till vår tid då matematiska problem normalt löses med hjälp av datorer.

– Matematiken är som en katolsk kyrka styrd uppifrån. Om inte klimatdiskusionen funnits i boken hade de hackat på något annat, säger han.

Är det inte otaktiskt att föra in en kontroversiell vetenskaplig fråga i ett kursmaterial som redan är kontroversiellt i synen på matematik?

– Tänk att kunna plocka in en vetenskaplig fråga i en teknisk grundkurs. Det är ju fantastiskt – ett drömläge! De får en inblick i vetenskaplig metodik. En vetenskapsman måste fråga sig om det som står i boken är riktigt, och varför, säger Claes Johnson.

- - - -

Kursboken  Mathematical Simulation Technology finns tillgänglig som pdf-dokument här på kursens hemsida.

Under rubriken "Course material" en bit ner på sidan finns först ett utdrag ur boken med de delar som ingår i kursen ("Excerpt from..."). Därefter finns boken i sin helhet.

Korta exempel på innehåll som berör klimatberäkningar finns här.

Mats Lewan

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt