Professorns supersågning med egna ord

2010-11-30 08:39  

Här är professor Lennart Bengtssons sågning med egna ord av kursboken om klimatberäkningarna på KTH.

"Jag har nu preliminärt tittat igenom kap 13,37,127,176,178,179 samt 260 som i någon form befattar sig med atmosfärvetenskap. Förutom mitt allmänna intryck att kompendiet genomgående är sloppigt och slarvigt skrivet ställer jag mig den allmänna frågan varför ett kompendium av detta slag överhuvudtaget är nödvändigt när det finns utmärkta läroböcker på området. Dessutom har kompendiet en pladdrande argumentativ stil som knappast borde förekomma i en "lärobok".

De avsnitt jag inspekterat är förfärande i sin fullständiga brist på relevant atmosfärkunskap. Jag skulle snarare vilja kalla det anti-kunskap.

Kap. 13 försöker på ett märkligt sätt att visa vad temperaturen! är vid atmosfärens övre gräns. Jag kan nämna att tropopausens temperatur ligger mellan -60°C och -80°C och knappast 0. Det man givetvis måste använda är den strålning/ytenhet som träffar atmosfärens övre gräns. Detta kan lätt beräknas och uppgår i årligt medelvärde för hela jorden till just 1/4 av solarkonstanten eller 341W/m2. 102 W/m2 reflekteras (planetärt albedo är 30%). Resten, 239W/m2, återstrålas mot rymden som långvågig strålning. Det inses lätt att den REPRESENTATIVA temperaturen för denna återstrålning är ca 255 K eller -18°C. Detta beror på att strålningen från jordytan absorberas av växthusgaserna som i sin tur strålar vidare från en lägre temperatur osv. Resonemanget i detta kapitel är totalt felaktigt. Vad som händer vid en ökad koncentration av växthusgaser är att den representativa utstrålningen sker från en högre nivå i atmosfären varvid konsekvensen blir en ytterligare förhöjd marktemperatur. Här är det bara att följa den fukt/torradiabatiska temperaturprofilen.


Kap 37 är synnerligen ofullständigt och diskussionen om klimatsensitivitet formellt felaktig. Et antal artiklar sammanfattade i IPCCs naturvetenskapliga rapport diskuterar problematiken att bestämma klimatsensitivitet från observationer. Lindzens och Chois artikel är den enda som nämns i kompendiet trots att det kom ut så sent som förra året, kanske skulle författarna också ha nämnt de artiklar som på goda grunder kritiserat denna artikel nämligen att man anser sig kunna visa att författarna har övertolkat data. En alternativ beräkning är att jämföra de båda hemisfärerna för sommar och vinter. Då är nämligen ändringarna tillräckligt stora för att en sensitivitet kan beräknas med en rimlig noggrannhet. Värdet ligger därvid mellan 0.5 och 0.6 K/Wm-2.

Hela det sk strålningsavsnittet vittnar om en total brist på insikt i mekanismerna för atmosfärisk strålning. Det ytterst omfattande arbete som pågått här under de senaste 50-75 åren beaktas överhuvudtaget inte. Författarna borde ta och läsa igenom Richard Goodys senaste utgåva från 1995 tillsammans med Y. L.Yung eller Kuo-Nan Lious bok från 2002. Det är mig en obegriplighet att dylikt nonsens kan skrivas från anställda vid ett av Sveriges främsta lärosäten, åtminstone gällde detta tidigare. Man kunde åtminstone konsulterat någon av de svenska professorerna i meteorologi eller någon utländsk expert på atmosfärstrålning för att undvika de allra värsta tokigheterna. Man kan bara hoppas att eleverna var intelligenta nog för att genomskåda rappakaljan som dessutom presenteras på ett beschäftigt och mästrande sätt.

Som en sammanfattning är detta ett beklagansvärt aktstycke. Är övriga delar av samma miserabla kvalité borde kompendiet dras tillbaka och i stället borde man låta studenterna läsa de utmärkta läroböcker som finns på området . För vissa delar kan man gå tillbaka till arbeten från 1800-talet t ex Maxwells excellenta bok från 1891 (andra editionen av A Treatise on Electricity & Magnetism) osv.och sluta upp med att sätta samman mindre genomtänkta kompendier som i detta fall mera tycks påminna om Blandaren än om en lärobok."

Lennart Bengtsson

expert inom meteorologi

professor vid University of Reading i Storbritannien

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer