Karriär

Nordiska ingenjörer: Arbetet går in i fritiden

Foto: Isabell Höjman/TT
Foto: Isabell Höjman/TT

Det flexibla arbetslivet har fått en skjuts under pandemin och uppskattas av många ingenjörer, men det finns en baksida. Det visar en ny rapport.

Publicerad

I en undersökning som gjorts av den nordiska ingenjörsorganisationen ANE har 20 000 ingenjörer fått tycka till om effekterna av mer gränslöst arbete.

Det visar sig att över 40 procent av de nordiska ingenjörerna anser att flexibla arbetstider under dygnet ger en bättre balans i livet. En majoritet upplever att det får mer gjort hemma jämfört med fasta timmar i kontorslokaler. Det är också lättare att finna lugn och ro. 

Men flexibilitet och gränslöst arbete kommer med ett pris. Nära hälften av de nordiska ingenjörerna uppgav att arbetsgivaren nu i högre grad förväntar sig tillgänglighet utanför arbetstid. Många upplever också att det är oklart om regler finns om hur tillgängliga de egentligen förväntas vara.

– Detta riskerar att ge en tyngre arbetsbelastning och fler arbetstimmar totalt, vilket ökar faran för trötthet och utbrändhet, säger fackförbundet Sveriges ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand i ett pressmeddelande.

Nu är många ingenjörer på väg tillbaka till sina ordinarie arbetsplatser. 

– Svaren i undersökningen pekar på att vi måste ta vara på det goda i det gränslösa arbetet, men samtidigt vara vaksamma så att arbetslivet inte försämras för stora grupper, säger Ulrika Lindstrand. 

Undersökningen genomfördes mellan oktober 2020 och februari 2021 i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. De ingenjörer som besvarat enkäten jobbar både inom privat och offentlig sektor.