Karriär

Nobelpristagaren Donna Strickland fanns inte på Wikipedia

Donna Strickland vann årets Nobelpris i fysik tillsammans med Gérard Mourou och Arthur Ashkin. Foto: Nathan Denette
Donna Strickland vann årets Nobelpris i fysik tillsammans med Gérard Mourou och Arthur Ashkin. Foto: Nathan Denette

Först efter att Nobelpriset delades ut fick Donna Strickland ta plats på engelskspråkiga Wikipedia. Innan dess hade en biografi om henne ratats.

Publicerad

Årets fysikpristagare Donna Strickland blev den första kvinnan på 55 år att belönas med den ärofyllda utmärkelsen. Men trots sin viktiga forskning fanns hon inte representerad på Wikipedia, rapporterar nyhetssajten Quartz.

Så sent som i maj i år försökte en användare få Donna Stricklands biografi publicerad på uppslagverket. Men bidraget ratates av en moderator eftersom det ansågs att texten saknade oberoende källor som styrkte att hon var framstående inom sitt fält.

Den korta biografin hade visserligen en länk till den forskningsrapport om ultrakorta, mycket intensiva laserstrålar som hon författade ihop med sin medpristagare Gérard Mourou och som låg till grund för Nobelpriset. Men för att godkännas hade texten behövt innehålla länkar till oberoende källor som styrkte hur viktig Donna Stricklands forskning är. Några sådana fanns inte.

Nyheten har väckt stor uppmärksamhet och satt fingret på den skeva könsfördelningen på Wikipedia. Som Ny Teknik rapporterat tidigare är nio av tio skribenter män, och en minoritet av biografierna på uppslagsverket handlar om kvinnor. På engelskspråkiga Wikipedia är siffran runt 17 procent, på det svenskspråkiga uppslagsverket är det någon procentenhet bättre.

Det har också kommit reaktioner från högsta ord. Efter att Quartz publicerade sin artikel gick Wikipedias grundare Jimmy Wales ut på Twitter och skrev att uppslagsverket behöver förändra sitt sätt att arbeta.

Kort efter att Nobelpriset i fysik tillkännagavs hade Donna Stricklands biografi fyllts ut med en tillräcklig mängd källor och godkänts. Hon finns nu ävenmed representerad på svenska Wikipedia en mycket kort text.