Karriär

Kontoret avgör hur du lyckas som chef

Medelstora kontorslandskap, för 10 till 24 personer, är det bästa, enligt studien. Foto: Colourbox
Medelstora kontorslandskap, för 10 till 24 personer, är det bästa, enligt studien. Foto: Colourbox

Kontorsmiljön påverkar de anställdas upplevelse av ledarskapet. Det visar en studie från Stressforskningsinstitutet.

Publicerad

Drygt 5 000 personer har fått svara på två frågor:

Visar din chef omtanke om dig?

Lyssnar din chef på vad du säger?

När man jämför svaren med vilken typ av kontorsmiljö som de svarande arbetar i visar det sig att medelstora kontorslandskap, 10-24 personer, är den bästa. Sämst ur ledarskapssynpunkt var mindre rum, som 2-3 personer samsades i.

Det här är viktigt att tänka på när man bygger nya kontor, säger arkitekten Christina Bodin Danielsson, en av författarna till studien. Hon säger också att de kontorsmiljöer man redan arbetar i kanske motiverar andra former av ledarskap än de befintliga.