Knäcker du frågorna som knäcker de flesta?

2010-10-18 08:23  

Testa dig själv – de här frågorna gick de flesta bet på vid provet våren 2010. Facit hittar du om du rullar längst ner i artikeln.

1. Under tioårsperioden 1896/1905 uppgick Sveriges folkmängd till cirka 5 miljoner invånare. Hur stor var den sammanlagda konsumtionen av smör i landet under hela tioårsperioden? (Se diagram i spalten intill, klicka på bilderna för större versioner.)

A. 5 miljoner kg  

B. 25 miljoner kg  

C. 50 miljoner kg  

D. 250 miljoner kg  

E. 500 miljoner kg 

 

2. Gunilla har 20 pärlor av olika färg: gul, grön, blå och svart. Hur många blå pärlor har Gunilla? 

(1) De gula pärlorna är dubbelt så många som de blå. De gröna och svarta pärlorna är tillsammans lika många som de gula.     

(2) Av pärlorna är 17 inte gröna, 5 är svarta och 12 är inte gula. 

Tillräcklig information för lösningen erhålles:

A. i (1) men ej i (2)  

B. i (2) men ej i (1)  

C. i (1) tillsammans med (2)  

D. i (1) och (2) var för sig  

E. ej genom de båda påståendena 

 

3. Veckans dagar är i turordning måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Den första dagen i en viss månad är någon av veckans dagar. Efter en söndag kommer alltid en måndag. Ingen månad har mer än 31 dagar. Vilken veckodag är det den 20:e i den sökta månaden?      

(1)   Den första dagen i månaden är inte en fredag.  

(2)   I den sökta månaden inföll tre söndagar på jämna datum. 


Tillräcklig information för lösningen erhålles:

A. i (1) men ej i (2)  

B. i (2) men ej i (1)  

C. i (1) tillsammans med (2)  

D. i (1) och (2) var för sig  

E. ej genom de båda påståendena 

 

4. På ett nationellt prov i matematik fick alla elever något av betygen icke godkänt, godkänt, väl godkänt eller mycket väl godkänt. Hur stor andel av eleverna fick betyget mycket väl godkänt? 

(1)   Betyget icke godkänt erhölls av 1/10 av eleverna, vilket motsvarade 1/7 av antalet elever som fick betyget godkänt eller väl godkänt.  

(2)   Eleverna som fick betyget mycket väl godkänt var hälften så många som de som fick betyget icke godkänt eller väl godkänt. Resterande elever fick betyget godkänt. 

Tillräcklig information för lösningen erhålles 

A. i (1) men ej i (2)  

B. i (2) men ej i (1)  

C. i (1) tillsammans med (2)  

D. i (1) och (2) var för sig  

E. ej genom de båda påståendena  

 

5. År 1992 var ordinarie pris på en bussresa tre kronor högre än om man betalade resan med ett rabattkort. Hur mycket kostade en bussresa med rabattkortet detta år? 

(1)   Från 1992 till 2007 ökade ordinarie pris på en bussresa med 150 procent. År 2007 var ordinare pris därmed 30 kronor.  

(2)   År 1992 kostade tre bussresor till ordinarie pris lika mycket som fyra bussresor med rabattkort. 


A. Tillräcklig information för lösningen erhålles A i (1) men ej i (2)  

B. i (2) men ej i (1)  

C. i (1) tillsammans med (2)  

D. i (1) och (2) var för sig  

E. ej genom de båda påståendena 

 

6. 21. x, y och z är heltal där x < z. Är x < y? 

(1)   x” > zy < 2z  

(2)   y < z < 0 

Tillräcklig information för lösningen erhålles 

A. i (1) men ej i (2)  

B. i (2) men ej i (1)  

C. i (1) tillsammans med (2)  

D. i (1) och (2) var för sig  

E. ej genom de båda påståendena 

 

7. För att visa förändring över tid används index. År 1980 var prisindex 100 för en viss vara.

Vad kostade varan år 2005? 


(1)   År 2004 var varans prisindex 350 och varan kostade då 13 kronor mindre än

 år 2005.  

(2)   År 2005 hade varans prisindex ökat med 255 enheter sedan basåret 1980. 

Tillräcklig information för lösningen erhålles 

A. i (1) men ej i (2)  

B. i (2) men ej i (1)  

C. i (1) tillsammans med (2)  

D. i (1) och (2) var för sig  

E. ej genom de båda påståendena 

 

8. Två olika stora glasbehållare är formade som kuber. Hur många gånger större volym har den större behållaren än den mindre?   

(1)   Den större behållaren rymmer 113 dm3 mer än den mindre behållaren.  

(2)   Den mindre behållaren har hälften så stor basyta som den större behållaren. 

Tillräcklig information för lösningen erhålles 

A. i (1) men ej i (2)  

B. i (2) men ej i (1)  

C. i (1) tillsammans med (2)  

D.   i (1) och (2) var för sig  

E.   ej genom de båda påståendena 

Så får du 2.0 på högskoleprovet

  1. Damma av skolmatten.
  2. Förbered dig grundligt genom att öva på de gamla logikproven. Högskolverket kommer snart att uppdatera också övningsuppgifterna, så att det går att öva för den nya versionen av provet.Läs mycket dagstidningar och böcker för språkdelen.
  3. Stressa inte. Om du kör fast på en uppgift, gå vidare i stället, och gå tillbaka till problemuppgiften senare.
  4. Ät en stadig frukost och ta med gott om snacks att ha på rasterna.

Källa: Johanna Sigalit, Högskoleverket

Facit till svåraste frågorna + svarsfrekvens bland de som skrev högskoleprovet våren 2010:

1. D 20 % svarade rätt

2. D 25 % svarade rätt

3. B 32 % svarade rätt

4. A 32 % svarade rätt

5. D 34 % svarade rätt

6. E 34 % svarade rätt

7. C 35 % svarade rätt

8. B 36 % svarade rätt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt