Hellre konsult än egna idéer

2010-05-21 07:47  
Louise Östberg

Medarbetarna får strålande idéer, hela tiden. Men företagen saknar struktur för att fånga upp uppslagen och hyr in konsulter i stället. Det visar svensk forskning.

Den stora kreativa potentialen i ett företag ligger i de små idéerna. De står för 95 procent. De stora, sällsynta innovationssprången utgör bara fem procent av potentialen. En färsk studie av 40 svenska organisationer visar att svenska företag är dåliga på att tillvarata de egna medarbetarnas idéer.

– Här missar svenska företag en enorm potential. Ledningen behöver skapa en kultur och en struktur som fångar upp idéer från medarbetarna i det dagliga arbetet – och då menar jag inte den traditionella förslagslådan, utan effektiva system där alla är delaktiga och idéer snabbt tas om hand och följs upp, säger Louise Östberg, en av författarna till boken Små idéer – Stora resultat, till SIS, Swedish Standards Institute, som ger ut boken.

Boken bygger på en färsk studie av 40 svenska organisationer och visar bland annat att företagen ofta satsar på att ta in externa experter när de behöver nya kreativa lösningar, i stället för att använda sina egna medarbetare.

Den forskning som ligger till grund för boken har Louise Östberg gjort tillsammans med Alan G Robinson från University of Massachusetts och Dean M Schroeder från Valparaiso University.

– Ett genomsnittligt svenskt företag får bara en idé per anställd vartannat år. Det ska jämföras med de bästa organisationerna i Sverige och världen får in – och använder – mer än 50 idéer per person och år. Här finns det mycket att lära eftersom forskningen tydligt visar att företag som använder medarbetarnas idéer presterar bättre än sina konkurrenter, säger Louise Östberg, som bland annat har jobbat som seniorkonsult på C2 Management.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer