Framtidstro i teknikindustrins företag – men svårt läge för stål och metall

2020-10-02 11:05  

Det ekonomiska läget ser ljust ut, svarar en majoritet av de förtroendevalda inom teknikindustrin. Men inom stål och metall tycks läget desto svårare.

När Sveriges Ingenjörer har bett fackligt förtroendevalda ge sin bild av det ekonomiska läget på sina företag blir skillnaderna mellan branscher tydlig.

Bland teknikindustrins företag är den samlade bilden att läget är gott, eller tillfredsställande. Och en majoritet tror att det kommer att fortsätta vara så det kommande halvåret, eller till och med bli bättre.

Inom Skogsindustrierna papper och massa svarar samtliga förtroendevalda att situationen är god eller tillfredsställande, och en majoritet tror också här att läget kommer att fortsätta så det kommande halvåret.

Läs mer: Strategierna som ger kraft under långvarigt distansarbete

Men inom stål och metall anser bara 11 procent att den ekonomiska situationen i dagsläget är god, 28 procent svarar att den är tillfredsställande och 61 procent att den är dålig. En majoritet av de förtroendevalda inom stål och metall, 72 procent, tror att läget kommer att vara oförändrat det kommande halvåret, 17 procent att det kommer att bli sämre.

Investerar i forskning och utveckling

Staffan Bjurulf, ekonom på Sveriges Ingenjörer. Foto: Staffan Bjurulf

– Det ser nu är att många företag växlar upp, säger Staffan Bjurulf.

Det Sveriges Ingenjörer betonar är att företagens konkurrenskraft ryms i satsningar på forskning, utveckling och innovation, och då inte minst inom hållbara produkter och tjänster samt digitalisering. Bolag som lagt krutet just där, tycks ha klarat sig rätt bra under krisen. Och där ser de förtroendevalda ljusare på läget.

– Gör man den typen av satsningar får man också fram nya produkter och tjänster som bidrar till att man ligger först på världsmarknaden. Ta till exempel AB Volvo som levererar eldrivna brandbilar till Berlin och eldrivna sopbilar till New York. Man är tidigt ute med ny teknik, och den här pandemin tycks ha bidragit till en ökad efterfrågan på hållbara produkter och tjänster, säger Staffan Bjurulf.

Stålindustrin ligger efter

Skogsindustrin har en fördel i att den kan hämta sin råvara från den svenska skogen. Här har man också gjort investeringar och ställt om till kartongproduktion, ett område där efterfrågan ökar, förklarar Staffan Bjurulf.

Läs mer: Ny rapport: Södra Sverige kan inte hämta mer el från norr

Den svenska stålindustrin är på väg i en mer hållbar riktning, bland annat med Hybrit-projektet (där SSAB, LKAB och Vattenfall satsar på en koldioxidfri produktion), men har inte kommit riktigt lika långt i det arbetet ännu.

– Priset på stål i dag är inte så högt och produktionen globalt ganska stor. Det kan vara en förklaring till att våra förtroendevalda inom den branschen inte svarade så optimistiskt, säger Staffan Bjurulf.

Totalt 610 förtroendevalda mottog Sveriges Ingenjörers enkät och 369 har svarat. Antalet svar var högst inom Teknikföretagen, som motsvarar teknikindustrin, med 113 svar. Det är också där de största företagen som har stor betydelse för svensk export finns, förklarar Staffan Bjurulf. Därför spelar det också stor roll att vi ser de tydligaste tecknen på framtidstro just inom den här gruppen av förtroendevalda, menar han.

Mer om Sveriges Ingenjörers konjunkturbarometer

Totalt 610 fackligt förtroendevalda inom Akademikerföreningen har tagit emot Sveriges Ingenjörers enkät. Sammanlagt 369 personer har svarat på enkäten, varav 113 inom Teknikföretagen (där storföretag som Ericsson, Scania och AB Volvo finns). De förtroendevalda finns inom dessa avtalsområden:

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)

Teknikarbetsgivarna (TAG)

Stål- och Metall Arbetsgivareförbundet

Skogsindustrierna pappers- och massa

Energiföretagen (EFA) branschavtal energi

Innovationsföretagen, Almega

IT & Telekomföretagen, Almega

Almega Utveckling och Tjänster

Ania Obminska

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt