Forskaren: Det här är fällorna med hybridmötena

2021-11-28 07:00  

Samtalsforskaren Jens Edlund på KTH är inte särskilt förtjust i hybridmöten, som han anser triggar ett vi och dem-beteende. Hans önskan: Alla deltar via egen skärm från eget rum – även om de är på samma plats.

Pandemin har drivit på utvecklingen av videokonferenser och allt fler företag planerar nu hybridmodeller där några medarbetare kommer att delta i möten på kontoret och andra på distans.

Tekniken för distansmöten är numera bra. Men det finns andra utmaningar som kan påverka samarbeten och mötenas effektivitet, menar forskaren och universitetslektorn Jens Edlund vid avdelningen Tal, musik och hörsel på KTH.

Läs mer: Så undviker du att bli en tyst mus på hybridmötet

Han har under lång tid forskat om samtal, exempelvis flerpartssamtal och distansmöten, för att se hur människor beter sig när de pratar med varandra i grupper, och hur samtalen påverkas av vad som sker utanför själva talet.

Under ett fysiskt möte känner deltagarna varandras dofter, de hör kläder frasa vid rörelse, de förstår ljud som kommer utifrån och varför det plötsligt kan bli tyst i rummet. Det här bildar subtila tecken på en gemenskap. 

– De finns en samstämmighet till följd av att man delar samma miljö. Det kan vara ganska små saker som skapar känslan av att vara på samma ställe, medan de som är på distans inte delar de här sakerna, säger Jens Edlund.

Mötesdeltagarna får olika förutsättningar

Han lyfter fram att forskning om hybridmöten ännu är i sin linda, men tidigare sociala experiment har visat att personer som upplever att de har något gemensamt tenderar att favorisera varandra.

– Det är inte så märkligt som det låter. Det finns biologiska grunder som gör att vi tycker om att tänka i vi och dem-termer och hålla på dem som står oss nära. 

Jens Edlund menar att hybridmöten triggar dessa beteenden genom att teknik och närvaro i rummet skapar olika förutsättningar för deltagarna, något som kan påverka samarbeten negativt. 

– Det är lätt att prata om att de som sitter på distans blir exkluderade, och så tror jag absolut att det är, men det är också så att de som sitter i samma rum har andra förutsättningar. De på distans förstår inte på samma sätt vad som händer i rummet och reagerar inte på samma snabba och självklara sätt på allt som händer i omgivningen. Det skapar en känsla av att de som faktiskt delar ett rum har något gemensamt, att de är ”normalen” och att man kanske undermedvetet inte värderar dem som sitter på distans lika högt. 

Läs mer: Här tar framtidens hybridkontor form – ett nav för företagskulturen

Men hur olika mötesformer påverkar kvalitet och resultat är svårt att mäta. Jens Edlund vill nu genom en pilotstudie hitta en metod för att objektivt mäta hur effektiva olika mötesformer är för att uppnå ett mål, och hur samarbete och beslutsfattande påverkas av olika förutsättningar.

I pilotstudien ska personer delas in i grupper och delta i renodlade distansmöten, hybridmöten och traditionella fysiska möten. De ska sedan resonera sig fram till en lösning av en knepig uppgift. Gruppernas resultat jämförs därefter med ett expertutlåtande. Resultaten ska också jämföras med deltagarnas individuella åsikter.

Forskarens tips till företagen

Tanken är att pilottesterna ska vara klara i början av nästa år. 

– Min hypotes är att de kommer vara mindre samstämmighet inom gruppen när det är hybridmöten och mer samstämmighet när det är ett ansikte mot ansikte-möte. Men målet är ta fram en metodik som kan mäta hur effektivt ett möte faktiskt är. Så länge jag inte vet är det spekulationer.

Själv undviker Jens Edlund hybridmöten och han är lite skeptisk till de hybridlösningar som planeras på flera företag. Rena distansmöten ser han däremot som mindre problematiska eftersom alla då möts på lika villkor.

– Om jag finge bestämma skulle jag föreslå att man byggde små individuella mötesrum för distansmöten och att alla deltar på det sättet även om några är på samma plats. Det kan låta dyrt för företag, men är det egentligen inte eftersom mötesrum också är dyra att underhålla.

Charlotte Delaryd

Mer om: Hybridmöte

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt