Karriär

Företagen går bra – men får ingenjörerna sin del av kakan?

Ryktet om högkonjunkturens död är fortfarande överdrivet, säger Ellinor Bjennbacke, chef för politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer. Foto: Sveriges Ingenjörer
Ryktet om högkonjunkturens död är fortfarande överdrivet, säger Ellinor Bjennbacke, chef för politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer. Foto: Sveriges Ingenjörer

Det ekonomiska läget är fortsatt starkt hos en klar majoritet av Sveriges ingenjörstäta företag, enligt en färsk rapport från Sveriges Ingenjörer. Men få av dem belönar sina medarbetare för lyckade innovationer.

Publicerad

Sveriges Ingenjörers senaste Innovations- och konjunkturrapport bygger på en enkätundersökning bland förtroendevalda ingenjörer, som representerar 92 000 ingenjörer på närmare 660 företag. Och i en klar majoritet av landets ingenjörstäta företag är det ekonomiska läget fortsatt starkt, enligt undersökningen.

Sett till det kommande halvåret bedömer 85 procent av de förtroendevalda ingenjörerna att företagen möter en fortsatt positiv ekonomisk utveckling.

– Lågkonjunkturen som alla pratar om är inte här än i alla fall, och den ser inte ut att vara i antågande inom den allra närmaste framtiden. Trots den osäkerhet som finns kring Brexit, importtullar i USA och Kina, och så vidare, summerar Ellinor Bjennbacke, chef för politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer.

Allra bäst går det för skogsindustrin, där samtliga företag har en ekonomisk situation som bedöms som god eller tillfredsställande av sina förtroendevalda ingenjörer. Bäst i tjänstesektorn går bolagen inom branschorganisationen IT&Telekomföretagen, där 93 procent av ingenjörerna uppger motsvarande situation.

De minst positiva siffrorna uppvisas av de innovationsföretag i tjänstesektorn som representeras av Almega Innovationsföretagen. Men även där anser över 80 procent av de tillfrågade förtroendevalda ingenjörerna att deras företag har en god eller tillfredsställande ekonomisk situation.

Belöning ger innovationer

Innovations- och konjunkturrapporten tar även upp företagens innovationsförmåga och satsningar på forskning och utveckling. Drygt fyra av fem företag inom industrin, och drygt hälften av företagen inom tjänstesektorn, har egen FoU-verksamhet.

– Men det finns fortfarande potential att öka FoU-satsningarna. Särskilt när det ekonomiska läget är gott är det läge att avsätta tid och resurser till innovationer och till att säkerställa den tekniska kompetensen, så att man rustar sig för framtiden, säger Ellinor Bjennbacke.

Undersökningen visar också att bland de företag som belönar sina medarbetare för innovationer, återfinns de som får fram flest innovationer. Ändå har bara vartannat teknikföretag, och runt var sjätte tjänsteföretag, någon form av belöningssystem på plats.

– Satsar man inte på FoU och på goda villkor för ingenjörerna, så riskerar man långsiktigt sin konkurrenskraft, kommenterar Ellinor Bjennbacke.

Rapporten kan du läsa i sin helhet här.

Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport

Rapporten våren 2019 bygger på enkätundersökning bland förtroendevalda ingenjörer som representerar 92 000 ingenjörer på 658 företag. Svarsfrekvensen är 53 procent.

Resultaten omfattar branscher på sex av Sveriges Ingenjörers avtalsområden: Almega Innovationsföretagen, Teknikföretagen, Innovations- och kemiindustrierna, IT- och telekomföretagen, Stål och Metall och Skogsindustrierna.