Karriär

Fler unga vill bli civilingenjörer

Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning på Chalmers. Foto: Oscar Mattsson
Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning på Chalmers. Foto: Oscar Mattsson
Ulf Nilsson, dekan vid tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. Foto: Privat
Ulf Nilsson, dekan vid tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. Foto: Privat
Foto: FREDRIK PERSSON
Foto: FREDRIK PERSSON

Antalet förstahandssökande till civilingenjörsutbildningar ökar i år med cirka två procent jämfört med 2018. Ny Tekniks genomgång av söktrycket till olika tekniska lärosäten visar var de blivande studenterna helst vill plugga till hösten.

Publicerad

På Chalmers tekniska högskola var glädjen stor när Universitets- och högskolerådets statistik visade en ökning med nästan sju procent till höstens civilingenjörsutbildningar. Sett till samtliga tekniska utbildningar på Chalmers är ökningen nio procent, vilket är den näst högsta ökningen totalt bland landets lärosäten.

− Vi blev jätteglada när vi såg siffrorna. Vi jobbar väldigt mycket för att våra utbildningar ska vara relevanta för ett framtida samhälle, och det är fantastiskt kul att se att ungdomarna också har intresse för utbildningarna, säger Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning på Chalmers.

Hon tror att den positiva utvecklingen främst beror på att lärosätet under några år har arbetat långsiktigt för att intressera nya studenter. Genom olika aktiviteter har nuvarande studenters projekt, och hur de tillämpar vad de lär sig, synliggjorts.

Satsar på en ökad närvaro i sociala medier

− Vi tror på en kombination av det digitala och det faktiska mötet. Vi har jobbat aktivt för att inte bara informera om våra utbildningar utan även visa hur det är att vara en chalmerist. Sedan hoppas jag också att fler har bestämt sig för att söka när de ser hur mycket vi jobbar med jämställdhet nu, säger Maria Knutson Wedel.

Statistiken visar också att fler kvinnor har sökt till Chalmers civilingenjörsprogram. På datateknikutbildningen har exempelvis antalet kvinnor dubblerats. Även programmen automation och mekatronik samt elektroteknik har intresserat fler kvinnor i år. Här tror Maria Knutson Wedel att årets satsning på Camp Vera, som vänder sig till gymnasietjejer, kan ha spelat in.

− Där har våra egna studenter varit med och påverkat vad de ville visa upp under en helg, och vad tjejerna skulle få prova på för att få en sann bild av hur det är att plugga och jobba med teknik. Många av besökarna var jättenöjda.

Problem för Linköpings universitet

Det höga söktrycket innebär att högre betyg nu krävs för att komma in på exempelvis industriell ekonomi-programmet. Däremot har fler platser tillkommit inom datateknik.

− Det innebär att de som sökt dit har lika stor chans som tidigare att komma in, säger Maria Knutson Wedel.

Flera mindre tekniska högskolor rycker också fram i statistiken, men då från förhållandevis låga nivåer. Bland de största tekniska lärosätena ökar studenternas intresse för KTH, medan söktrycket till Lunds universitet minskar något i år. Mest tappar dock Linköpings universitet där antalet förstahandssökande till höstens civilingenjörsprogram minskar med nästan åtta procent jämfört med förra året.

Ulf Nilsson, dekan vid tekniska fakulteten vid Linköpings universitet, menar att söktrycket till olika lärosäten ofta varierar lite år från år. Ett problem är dock att Linköping har tappat civilingenjörsstudenter under en längre tid.

− Långsiktigt är det bekymmersamt. I år fyller vi alla våra utbildningar, så det är inte säkert att situationen är sämre här till hösten när studenterna börjar. Men att vi över en räcka år tappar är ju mer problematiskt om man blickar framåt, säger han.

Tuff konkurrens från KTH och Chalmers

Enligt Ulf Nilsson är den tuffa konkurrensen från allt fler aktörer inom civilingenjörsområdet en förklaring till den nedåtgående trenden.

Chalmers, KTH, Linköping och Lund står tillsammans för 80 procent av samtliga förstahandssökande, men det växande utbildningsutbudet slår kanske hårdast mot Linköping.

− Vi är nog den utbildare som i högst grad är nationellt rekryterande. Då tappar vi ju mest av de här fyra största när det dyker upp utbildningar ute i landet. Det finns en tendens att man i allt högre grad söker till lärosäten där man bor.

Han ser också svårigheter för ett komplett universitet att synas i mängden.

− Vi är en av fyra fakulteter och syns nog inte lika tydligt som Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola. Man glömmer ibland bort att Linköping är en stor utbildare av ingenjörer.

Ulf Nilsson är dock övertygad om att den negativa utvecklingen kan vända.

− Prio ett måste vara att säkerställa att nå ut bättre och synas bland dem som är intresserade av ingenjörsutbildningar. Möjligen måste vi även se över beskrivningen av programmen, säger han.

Så många har sökt till hösten civilingenjörsutbildningar

Statistiken avser antalet förstahandssökande till grundutbildning mot civilingenjörsexamen höstterminen 2019. Tekniska basår, fortsättningsutbildningar och senare del av program ingår inte. Källa: UHR

Inom parentes står antalet förstahandssökande under 2018.

 

Blekinge tekniska högskola, 211 (185) + 14,05 %

Chalmers tekniska högskola, 3058 (2862) +6,85 %

Högskolan i Halmstad, 59 (52) +13,46 %

Högskolan i Jönköping, 52 (63) -17,46 %

Karlstads universitet, 170 (143) +18,88 %

Kungliga tekniska högskolan, 3826 (3702) +3,35 %

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, 1513 (1642) -7,86 %

Luleå tekniska universitet, 580 (604) -3,97 %

Lunds tekniska högskola, 2350 (2382) -1,34 %

 

Mälardalens högskola, 134 (148) -9,46 %

Mittuniversitetet, 112 (74) + 51,35 %

Örebro universitet, 152 (119) +27,73 %

Umeå universitet, 371 (382) -2,88 %

Uppsala universitet, 772 (726) + 6,34 %

 

Totalt 2018: 13084

Totalt 2019: 13360

+2,11 procent