Experten: Rasismen är en hälsorisk på jobbet

2019-03-01 13:40  
Foto: Jörgen Appelgren

Det är först när någon hotar eller våldför sig på anställda som arbetsmiljölagen gäller skarpt. Men arbetsgivaren är skyldig att beakta rasistiska påhopp i sina riskbedömningar.

Rasism på arbetsplatser kan ta sig olika uttryck, varav en aktuell diskussionen är om en brukare inom äldrevården ska få välja bort utlandsfödd personal eller ej. Olika lagar korsar varandra när en kund eller en brukare sållar bort utlandsfödd personal. Det tangerar diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och brottsbalkens regler om förolämpning och förtal.

I vissa lägen finns risken att den här typen av kränkningar hamnar mellan stolarna och den anställde ingenjören blir skyddslös.

När det gäller arbetsmiljölagen finns det en särskild föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön. Men om det stannar vid att kunder ratar utlandsfödd personal blir det svårare.

– I grunden handlar det om det systematiska arbetsmiljöarbetet och att förebygga olyckor och ohälsa, säger Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Läs mer: Sex tips för att samarbeta med någon du inte gillar

Att som anställd bli ratad på grund av sitt ursprung kan förstås riskera att leda till ohälsa. Därför är arbetsgivaren hela tiden skyldig att ta med detta i sina riskbedömningar.

– Arbetsgivaren ska riskbedöma arbetssituationen och vidta åtgärder om personal uppger att de mår dåligt av den här sållningen. Det är viktigt att hela tiden ha en dialog med personalen och höra hur de uppfattar sin arbetssituation.

Hittills har Arbetsmiljöverket inte utrett eller studerat situationer där kunder eller brukare beter sig rasistiskt mot personal. Ulrich Stoetzer rekommenderar anställda som drabbas att vända sig till arbetsgivaren och på det viset sätta i gång de arbetsmiljörättsliga reglerna.

– Om de mår dåligt kan de vända sig till arbetsgivaren och/eller skyddsombudet och det finns också möjlighet för den enskilde att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Läs fler nyheter om arbetsmiljö på Arbetarskydd.se!               

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt