Civilingenjörer riktiga friskusar

2008-03-17 10:13  

Civilingenjör är ett hälsosamt yrke. Gruppen har bland landets lägsta antal sjukskrivningsdagar.

Civilingenjör och arkitekt har samma låga antal sjukskrivningsdagar, 3,86. Det visar en undersökning som Du&jobbet gjort med hjälp av siffror från Statistiska centralbyrån.

Allra friskast är de som bestämmer: landets 1 200 politiker/ämbetsmän har i snitt 2,4 sjukpenningdagar under ett år, jämfört med garvarna, som är sjuka 20,3.dagar om året.

Näst friskast är militärer med 2,64 och vd:ar och verkschefer, 3,56.

Även gruppen ingenjörer och tekniker har låga sjuktal, 5,62. Liksom matematiker, statistiker, fysiker, kemister och dataspecialister.

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till sjukskrivning. Trots att civilingenjörer totalt sett är bland de friskaste är det kvinnliga civilingenjörer och arkitekter som tillsammans med säkerhetspersonal och universitetslärare toppar listan över sjukdagar på grund av nedsatt psykiskt välbefinnande.

Av de 20 friskaste yrkena är 19 högskoleyrken och i allmänhet mansdominerade.

De 20 sjukaste jobben har alla över 14 sjukpenningdagar. Tittar man på topplistan över flest sjukdagar ser man att grupper med kort utbildning har högst sjukfrånvaro bland de mansdominerade yrkesgrupperna, gruppen Övrigt servicearbete ligger överst med 19,86 sjukdagar. Därefter följer kvinnodominerade gruppen städare, med 19,81. Även några kvinnoyrken med eftergymnasial utbildning finns med bland de sjukaste: socialsekreterare, förskollärare och sjuksköterska.

Undersökning omfattar 3,8 miljoner anställda och drygt 43 miljoner sjukpenningdagar under år 2005. Företagare, arbetslösa och sjömän ingår inte. Sjuklöneperioden som arbetsgivarna står för saknas, den finns ingen statistik på.

Hela listan:

1.Högre ämbetsmän och politiker 2,44

2.Militärer 2,64

3.Verkställande direktörer, verkschefer m fl 3,56

4.Civilingenjörer, arkitekter m fl 3,86

5.Chefer för särskilda funktioner 4,15

6.Matematiker och statistiker 4,17

7.Fysiker, kemister m fl 4,35

8.Dataspecialister 4,79

9.Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk 5,43

10.Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 5,51

11.Ingenjörer o tekniker 5,62

12.Jurister 6,14

13.Lantmästare, skogsmästare m fl 6,20

14.Drift- och verksamhetschefer 6,55

15.Chefstjänstemän i intresseorganisationer 6,56

16.Datatekniker och dataoperatörer 6,59

17.Skådespelare 6,59

18.Universitets- och högskollärare 6,59

19.Företagsek, marknadsförare o personaltjänstem 6,75

20.Piloter, fartygsbefäl m fl 6,91

21.Säljare, inköpare, mäklare m fl 6,98

22.Driftmaskinister m fl 7,18

23.Journalister 7,35

24.Tecknare 7,48

25.Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m fl 7,69

26.Industrirobotoperatör 7,85

27.Uppgift saknas 7,93

28.Hälso- och sjukvårdsspecialister 7,99

29.Samhälls- och språkvetare 8,06

30.Fotografer, ljud- och bildtekn, sjukhustekn m fl 8,08

31.Administratörer i intresseorganisationer 8,36

32.Idrottare, idrottstränare 8,60

33.Skogsbrukare 8,66

34.Arkivarier, bibliotekarier m fl 8,79

35.Maskinförare8,85

36.Administratörer i offentlig förvaltning 8,88

37.Maskin- och motorreparatörer8,93

38.Processoperatörer, kemisk basindustri 8,98

39.Växtodlare inom jordbruk och trädgård9,25

40.Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 9,27

41.Chefer för mindre företag och enheter 9,36

42.Grovarbetare inom bygg och anläggning 9,41

43.Poliser 9,54

44.Redovisningsekonomer, adm assistenter m fl 9,58

45.Finmekaniker m fl 9,76

46.Grafiker m fl 9,77

47.Präster9,80

48.Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m fl 9,92

49.Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandl 9,99

50.Bokförings- och redovisningsassistenter 10,01

51.Medhjälpare i jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 10,31

52.Byggnads- och anläggningsarbetare10,35

53.Möbelsnickare, modellsnickare m fl10,36

54.Gruv- och bergarbetare, stenhuggare10,38

55.Gjutare, svetsare, plåtslagare m fl10,42

56.Lager- och transport-assistenter10,45

57.Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m fl10,45

58.Kassapersonal m fl10,61

59.Andra pedagoger med teoretisk specialistkomp10,66

60.Byggnadshantverkare10,67

61.Godshanterare och expressbud10,79

62.Säkerhetspersonal10,80

63.Gymnasielärare m fl10,90

64.Smeder, verktygsmakare m fl10,91

65.Fiskare och jägare10,96

66.Processoperatörer, glas- och keram. produkter11,07

67.Djuruppfödare och djurskötare11,07

68.Grundskollärare11,33

69.Andra lärare och instruktörer11,33

70.Psykologer11,34

71.Maskinoperatörer, grafisk ind, pappersvaruind11,36

72.Agenter, förmedlare m fl11,39

73.Lokförare m fl11,53

74.Processoperatörer, trä- och pappersindustri11,58

75.Kundinformatörer11,89

76.Biomedicinska analytiker11,90

77.Pastorer11,94

78.Sjukgymnaster, tandhygienister m fl12,08

79.Övrig kontorspersonal12,08

80.Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän12,21

81.Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster12,21

82.Övriga maskinoperatörer och montörer12,22

83.Målare, lackerare, skorstensfejare m fl12,24

84.Koreografer och dansare12,32

85.Kontorssekreterare och dataregistrerare12,39

86.Maskinoperatörer, trävaruindustri12,48

87.Storhushålls- och restaurangpersonal12,90

88.Montörer12,91

89.Flygvärdinnor12,91

90.Processoperatörer vid stål- och metallverk13,03

91.Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri13,12

92.Barnmorskor, sjuksköterskor m särs kompetens13,15

93.Slaktare, bagare, konditorer m fl13,17

94.Brevbärare m fl13,28

95.Däckspersonal13,41

96.Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri13,62

97.Fordonsförare14,13

98.Renhållnings- och återvinningsarbetare14,26

99.Skräddare, tillskärare, tapetserare m fl14,28

100. Drejare, glashyttearbetare,dekorationsmålare m fl14,33

101. Köks- och restaurangbiträden14,35

102. Speciallärare14,51

103. Tidningsdistributörer, vaktmästare m fl14,73

104. Sjuksköterskor14,97

105. Behandlingsassistenter, fritidsledare m fl15,24

106. Maskinoperatörer, textil-, skinn-, läderindustri15,92

107. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri mm16,22

108. Socialsekreterare och kuratorer16,23

109. Biblioteksassistenter m fl16,40

110. Förskollärare och fritidspedagoger16,45

111. Tågmästare17,56

112. Vård- och omsorgspersonal18,29

113. Handpaketerare och andra fabriksarbetare19,06

114. Städare m fl19,81

115. Övriga servicearbetare19,86

116. Garvare, skinnberedare och skomakare20,27

Källa: SCB/Du&jobbet

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer