Chefernas nya löner klara

2010-06-02 13:51  

Sveriges Byggindustrier har kommit överens med tjänstemannaförbunden om nya avtal. Både lönedelen och de allmänna villkoren har förändrats.

Ändringarna i de allmänna villkoren följer i stort vad övriga avtalsrörelsen gett. Nya skrivningar ska till exempel förhindra att arbetsgivaren hyr in personal för att kringgå återanställningsrätten.

Dessutom har föräldralönen förlängts från fyra till fem månader.

Reseersättningen har förbättrats så villkoren är de samma som för byggnadsarbeterna. Nu ska ersättning utgå vid resa längre än två kilometer, i stället för tolv som tidigare.

Löneavtalen med Unionen och Sveriges Ingenjörer löper på 22 månader. Kostnaden bedöms till 3,0 procent med lönerevisionsdatum den 1 april både 2010 och 2011.

Byggcheferna inom Ledarna, som har flest medlemmar i byggbranschen, har ett sifferlöst avtal. Det anger i stället hur förhandlingarna ska gå till på lokal nivå.

- Vi kom överens om att ha särskilda överläggningar där en del frågeställningar kring den lokala lönebildningsprocessen. En stor del handlar om att få modellen känd bland företagen och hos våra medlemmar, säger Börje Hammarström, avtalsansvarig för byggområdet inom Ledarna.

En undersökning visar att bristande kunskap gör att avtalet inte fungerar som det ska överallt. Därför har det, inom Byggcheferna, funnits ett missnöje.

Fredrik Karlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt