Brist på it-personal i Stockholm

2017-08-14 11:07

Stockholms it-bolag är i desperat jakt på kompetent personal. Nu rapporterar Handelskammaren att arbetskraftsbristen i huvudstaden är den högsta som någonsin uppmätts.

Inte sedan mätningarna påbörjades för tio år sedan har arbetskraftsbristen varit lika hög som nu. Handelskammarens chefekonom, Andreas Hatzigeorgiou, säger att rapporten gör honom orolig.

– Ja, det tyder på att arbetsmarknaden fungerar sämre nu än den gjorde före finanskrisen. Att matchningen mellan kompetens och efterfrågan är sämre.

Det här märks inte minst i databranschen. ”Bristen på personal inom Stockholms databransch är nu den högsta på nästan sex år. Även om arbetskraftsbristen utgör ett allvarligt problem för tillväxten inom Stockholms databransch så anger många fler företag bristen på lokaler och/eller annan utrustning som ett allvarligare hinder”, står det i Handelskammarens senaste Stockholmsbarometer.

– Indirekt är naturligtvis bostadsbristen ett problem. Unga talanger som kommer till Stockholm vill inte lägga pengar på en bostadsrätt. Men det handlar också om en lokalbrist, det är en problematik för många företag. Lokaler är en förutsättning för att kunna växa, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Läs mer:

Läs mer: Stjärnutvecklaren ger upp – lämnar Sverige

Hatzigeorgiou riktar också skarp kritik mot utvisningbeslutet mot den pakistanske it-utvecklaren Tayyab Shabab.

– Regelverket för utvisningar måste ändras. Topptalanger som är här och arbetar och försöljer sig själva och sin familj ska inte kunna utvisas på bagatellartade grunder.

Handelskammarens rapport visar också att Stockholms databransch ”går på högvarv”, med ett konjunkturläge som är ”mycket starkare än normalt”.

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholm. Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet.

Peter Ottsjö

Debatt