Bör vara pappaledig på Ericsson

2000-04-19 13:00  
Av Anne-Charlotte Horgby 08-796 66 00
 
Företagets attityd
är viktigare än pengarna. Männens pappaledighet har inneburit en uppvärdering av tiden hemma med barn. Det är en av slutsatserna som Victoria Heindorff och David Renemark, studenter vid Handelshögskolan i Göteborg, dragit i en undersökning om pappaledig-heten på Ericsson Microwave Systems AB (EMW) i Mölndal.
 
- En av de anställda som vi intervjuat sa till och med att man betraktas som en buse av arbetskamraterna om man inte är pappaledig, sägerDavid Renemark.
 
Renemark och Heindorff har baserat sin undersökning på tolv djupintervjuer med manliga anställda som inte var hemma när deras barn var små, med unga män utan barn samt med anställda som varit med hemma med föräldralön från Ericsson.
 
Det första föräldralöneavtalet inom koncernen slöts 1998 och har successivt kommit att omfatta fler och fler anställda. På EMW skrevs avtalet i maj förra året. Ericssons föräld-ralön tar vid där försäkringskassans tak för sjukpenning går. Från 22 850 kronor per månad och uppåt betalar Ericsson 80 procent av lönen. De anställda får med andra ord alltid 80 procent av sin lön vid föräldraledighet, men bara i max sex månader. Givetvis gäller avtalet alla anställda, alltså både mammor och pappor.
 
Företaget vill undanröja de ekonomiska hinder för föräldraledighet som, på grund av försäkringskassans tak, uppkommer när pappan tjänar mer än mamman. Samtidigt blir avtalet ett vapen i konkurrensen om bra arbetskraft, för ett företag som varken kan eller vill vara löneledande. Men de män som Victoria Heindorff och David Renemark intervjuat tyckte inte att pengarna betydde allt.
 
- De flesta sa att det är företagets positiva inställning till familjen som är betydelsefull. Avtalet innebär ett tydliggörande att det är okej och till och med önskvärt att vara hemma när man får barn. Ingen kan motarbeta dem som vill vara hemma, för det skulle strida mot företagets policy, säger Victoria Heindorff.
 
Alla av de intervjuade som varit hemma med barn hade trivts med det. De hade utvecklats och fått distans till jobbet och sig själva. De fick också känna på att de inte var oersättliga. Flertalet hade chefspositioner och spred i vissa fall ut arbetsuppgifterna på flera, i andra fall fick de en ersättare, ibland både ock.
 
Ingen av männen tyckte att de hade missat något i karriären genom att vara hemma. När de kom tillbaka gick flera till och med vidare till en högre chefspost. Systemet öppnar för möjligheten att på ett kravlöst sätt låta fler känna på att vara ledare, menar Victoria Heindorff och David Renemark.
 
- Några av ersättarna fick ta över den pappalediges jobb eller sökte andra ledarjobb inom företaget. De som inte ville eller passade kunde gå tillbaka till sina gamla arbetsuppgifter utan att förlora prestige.
 
Föräldralöneavtalet har inneburit fler sidovinster. Ett exempel är att organisationen tränas i att hitta lösningar vid kortare perioder av frånvaro.
 
Victoria Heindorff och David Renemark har också frågat om föräld-raledighet kan komma att ses som en merit framtiden. Någon av de intervjuade svarade att vid en anställning uppfattas en man som "en sund person som kan sätta gränser" om han varit pappaledig. Men om han har barn och inte varit det, blir det minus.
 
- Den tanke som slår mig är att när männen ser allt det positiva med att vara hemma, ändras synen på kvinnornas tid hemma också. Även kvinnorna får ju distans och utvecklas.
 
Vi tycker oss ha sett att föräldraledigheten kan fungera som ett slagsledarskapsutbildning, vilket intervjupersonerna i viss mån bekräftat, säger Victoria Heindorff.
 
- En annan aspekt är att det talas så mycket om den egna utvecklingen. Det är viktigt att inte glömma att det är för barnets skull man är hemma, säger David Renemark.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer