”Basala grepp” Mincs strategi för att nå hälften kvinnor

2018-03-07 14:29  

Allt fler kvinnliga entreprenörer får stöd hos de svenska inkubatorerna. Det visar en genomgång av Ny Teknik. Men skillnaderna mellan olika inkubatorer är fortfarande stora.

Inkubatorer finns på många platser i Sverige och syftar till att ge företag i uppstartsfasen en skjuts mot lönsamhet och tillväxt.

Men hur ser könsfördelningen ut? När Ny Teknik för två år sedan frågade hur många av de inhysta bolagen som hade en kvinnlig medgrundare blev svaret ett av fyra. Bäst var The Mid Swe Park i Östersund med 40 procent. Sämst var Things i Stockholm med 16 procent.

Nu har vi gjort samma sak igen (se separat artikel). Samtidigt har vi pratat med några företrädare för inkubatorer om hur de gjort för att attrahera kvinnliga entreprenörer.

Charlotta Ursing, vd på Minc i Malmö, berättar att de har 16 bolag i inkubatorn. Precis hälften, åtta stycken, har en kvinnlig medgrundare. De har inga fastställda krav eller någon kvotering vad gäller könsrepresentation, däremot en målsättning om 50 procent. Charlotta Ursing menar att receptet fhar varit enkelt.

– De kommer till oss. Det handlar om hur vi kommunicerar. Vid evenemang ser vi till att hälften av talarna är kvinnor och när vi tar bilder ser vi till att det finns både kvinnor och män. Det är ganska basala grepp. Men av någon anledning används de inte i alla sammanhang, säger hon.

Framöver kommer Minc att jobba på att försöka nå också andra grupper genom ett projekt som kallas Outreach.

– Det gör vi för att säkerställa att vi når också de som inte känner till oss. Eller de som känner till oss men inte tror att vi är för dem. Man kan tänka sig att det finns grupper som ännu inte kommit in i det svenska systemet lika väl som de som är födda här, säger hon.

Ideon Innovation startade i fjol initiativet The Yes Way som syftar till att öka antalet kvinnliga entreprenörer i det svenska innovationssystemet. Ett antal inkubatorer har nu anslutit sig till initiativet, bland andra Peak Region Science Park i Östersund.

I första fasen av projektet ska de prata med kvinnor som redan befunnit sig i olika innovationsmiljöer för att utveckla nya metoder. Nästa steg är att införa metoderna samt åka runt och föra ut kunskapen.

– Det är alldeles för få kvinnor som sitter i våra miljöer. De känner sig varken sedda eller hörda. Därför började vi projektet och vi har redan sett resultat, säger Ana Devdariani, kommunikationsansvarig på Ideon Innovation.

Sju av tio ansökningar till Ideon Innovation är numer från kvinnor.

På The Game Incubator med kontor i Göteborg och Skövde har man sett en vikande trend på antalet kvinnor i ledande positioner hos bolagen i inkubatorn. Men nu hoppas de vända utvecklingen.

Vid årsskiftet inleddes ett nytt projekt finansierat av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen för att öka jämställdheten inom spelbranschen.

– Målen är ganska tydliga. Vi ska nå fler kvinnor, fler av utländsk härkomst och fler med funktionsvariationer. Både som ledare i bolagen och som anställda, säger Kenneth Johansson på The Game Incubator.

Stockholmsbaserade Sting har varit en del av startupvärlden i över femton år och coachat över 250 bolag.

De har som mål att 40 procent av bolagen ska ha kvinnliga medgrundare. I dag ligger siffran på en dryg tredjedel, men vid det senaste intaget till Sting Incubate i februari nådde de hela vägen.

– Det var i princip 50/50 mellan kvinnliga och manliga grundare. Det var vi väldigt glada att se, säger Karin Ruiz som är affärscoach på Sting.

Förutom att försöka locka kvinnliga entreprenörer till inkubatorn försöker Sting även öka jämställdheten i de anslutna bolagen genom att hjälpa till vid rekryteringar.

– Ett annat mål vi har är att man under tiden i Sting också ska öka andelen kvinnor i teamet och vi har ett rekryteringsstöd till bolagen där vi jobbar aktivt med det, säger Karin Ruiz.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt