Agila metoder sätter teamet i centrum

2015-02-26 09:32  

Glöm sega projektmöten, långdragna presentationer och traditionella kravspecar. Säg istället hej till små beslutsföra grupper, fler korta möten och täta avstämningar med beställaren. Med så kallade agila metoder skapar man flexibla och effektiva projekt.

När Tomas Gustavsson, adjunkt och forskare vid Karlstad universitet och författare till flera böcker om agila metoder, ska förklara vad det egentligen handlar om gör han en liknelse:

– Om du föreställer dig ett traditionellt projekt som en tårta, där vi börjar underifrån och fogar ihop de olika delarna på slutet, så är ett agilt projekt mer som ett kakfat med många små kakor. Alla har gjort en liten del i taget, som också fungerar för sig själv. I det agila projektet tar man också en sak i taget, man kan titta på varje projektdel och stämma av hela tiden.

Sedan några år arbetar allt fler system- och teknikutvecklare agilt och nu sprids metoden även till andra områden. De gamla trögrörliga projektgrupperna ersätts av små kompetenta team som är bra på att lösa uppgifter tillsammans. De är sammansatta av olika kompetenser – exempelvis designer, utvecklare och testare. Det gör att engagemanget ökar och att teamet snabbt blir effektivt.

Tomas Gustavsson beskriver det som en tvådelad process med täta avstämningar. Dels av själva produkten, hur det går med utvecklingen. Och dels av hur teamet jobbar, hur de löser uppgiften. Det. blir en cykel som rör sig framåt i korta etapper, där det hela tiden finns möjlighet att ändra riktning om det behövs.

– Men det krävs att teamet har mandat att fatta beslut. Beställaren måste våga lita på att de täta avstämningarna gör att man snabbt upptäcker om något skulle ha gått fel. Det gäller att ha modiga chefer, som litar på de anställdas kompetens, säger Tomas Gustavsson.

En som har stor erfarenhet av agila projekt är Alexander Tarnowski, systemutvecklare och utvecklarcoach på konsultföretaget Crisp. Han betonar att det finns både en organisatorisk och en teknisk dimension i det agila arbetssättet.

– Det är viktigt att det finns en kultur där teamen är så autonoma att de får göra de tekniska förbättringar som krävs. Om man ska leverera ofta kan man exempelvis inte ha en separat testprocess på slutet. Istället bygger det agila teamet in kvalité. Programmering och testning slås ihop, samtidigt som man arbetar med kontinuerliga förbättringar, säger Alexander Tarnowski.Följ Ingenjörskarriär på Facebook!

Flexibla metoder

  • Agila metoder är ett samlingsbegrepp för olika flexibla projektmetoder. Kallas även för lättrörliga metoder.
  • Den vanligaste agila metoden är Scrum.
  • Agila metoder utmärks bland annat av täta, informella avstämningsmöten inom projektgruppen och med beställaren.

Alexanders tips till dig som vill jobba agilt

  1. Teamet är det centrala. Se till att bygga team som jobbar bra tillsammans. De ska vara tvärfunktionella och de som ingår i dem ska komplettera varandra med olika kompetenser och gärna jobba med olika saker. Teamen ska också vara autonoma – ha mandat att fatta beslut och kunna påverka sin situation.
  2. Satsa rejält. Det är viktigt att vara medveten om att det kan krävas förändringar i både organisation och kultur samt investeringar i tid och kompetens för att klara att gå från leveranstider på ett halvår till två veckor. Men de som lyckas får både nöjda kunder och medarbetare.

Anna Hjorth

Mer om: Agila metoder

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt