Energi

Bill Gates: ”Vi behöver mer kärnkraft för att stoppa klimatkrisen”

Bill Gates tänker att kärnkraft kan stoppa klimatkrisen. Foto: TT
Bill Gates tänker att kärnkraft kan stoppa klimatkrisen. Foto: TT

Microsofts grundare vill att USA ska bli ledande inom kärnkraft igen. Det krävs för att stoppa klimatförändringarna, menar han.

Publicerad

Under hösten har kärnkraftsdebatten fått nytt liv i Sverige. För att klara klimatmålen från Parisavtalet krävs nya satsningar på kärnkraft utöver förnyelsebara energikällor, menar förespråkarna.

Det är en åsikt som får stöd både från FN:s klimatpanel IPCC och från det internationella energirådet IEA.

Någon annan som vill se en storsatsning på kärnkraft är Microsofts grundare Bill Gates. I en nyårskrönika på sin blogg efterlyser multimiljardären en amerikansk mobilisering inom kärnkraft. Under 2019 kommer han att ägna sig åt att arbeta för att USA åter igen ska bli ledande inom området.

”Världen behöver jobba med många olika lösningar för att stoppa klimatförändringarna. Avancerad kärnkraft är en av dem, och jag hoppas att USA:s ledare kan ge sig i in i matchen”, skriver Bill Gates.

Bill Gates uppger att han gläds åt framstegen inom sol- och vindkraft, men att energislagen inte löser alla utmaningarna vi står inför så länge vi inte har tillräckligt med batterikapacitet för att lagra energi för stunder då solen inte skiner och vinden inte viner.

”Kärnkraft är idealt för att hantera klimatförändringarna, eftersom det är den enda koldioxidfria skalbara energikällan som är tillgänglig 24 timmar om dagen. Problemen med dagens reaktorer, som risken för olyckor, går att lösa genom innovation”, skriver han.

När Bill Gates förespråkar kärnkraft talar han delvis i egenintresse. Han är medgrundare till företaget Terrapower som utvecklar så kallade ”vågrörelsereaktorer” (TWR, traveling-wave reactor) som kan drivas med uttjänt kärnbränsle från dagens reaktorer. Det är småskaliga reaktorer som använder natrium i stället för vatten som kylmedel.

Målet var att Terrapower skulle bygga en pilotreaktor i Kina, men Bill Gates skriver att det blivit "osannolikt". Under hösten har det amerikanska energidepartementet efter direktiv från Donald Trumps regering infört nya regler för att hindra att Kina använder civil amerikansk kärnkraftsteknik för militärt bruk, skriver nyhetssajten Axios.

Nu hoppas Bill Gates på att kunna bygga en pilotreaktor i USA i stället, men skriver att det krävs ett nytt regelverk och nya investeringar innan det är möjligt.

Terrapowers reaktor är som en cigarr

I dagens kärnreaktorer bromsas neutronerna av kylvattnet och endast lättkluvna atomkärnor (U235) splittras och bidrar till energin.

När uranet är slut har fem procent av kärnenergin använts. Återstoden finns kvar i atomsoporna.

I Terrapowers ”vågrörelse”-reaktor (TWR, traveling-wave reactor) finns inget vatten som bromsar neutronerna.

Kylmedlet av natrium ger de snabba neutronerna fritt spelrum att omvandla det utbrända uranet (U238) till klyvbart plutonium (P239), som i sin tur avger neutroner som framställer mer plutonium.

När TWR-reaktorn väl laddats med utbränt kärnbränsle, och startats med anrikat uran (U235) kan den i princip gå i hundratals år utan att laddas om.

Under tiden pyr kärnreaktionerna genom härden, som glöden i en fet cigarr; den bildar nytt bränsle framför sig och lämnar aska efter sig.

Det är förklaringen till namnet ”vågrörelsereaktor”.