Energi

Komponenter i Ringhals från fuskande stålgjuteri

Stålkomponenter från Arevas gjutverkstad har installerats på Ringhals kärnkraftverk. Foto: All Over Press
Stålkomponenter från Arevas gjutverkstad har installerats på Ringhals kärnkraftverk. Foto: All Over Press

Areva-skandalen kan ha nått Sverige.

Publicerad

Stålkomponenter från den misstänka tillverkaren har installerats på Ringhals kärnkraftverk. Tekniker letar nu efter kvalitetsbrister.

Det finns komponenter på kärnkraftverket Ringhals som har tillverkats av den franska reaktortillverkaren Arevas gjutverkstad i staden Le Creusot.

Gjuteriet är ett dotterbolag till Areva och misstänks ha fuskat med kvalitetskontrollen av stålgods som sedan 1965 sålts till över 100 reaktorer i världen.

Krister Svahn, presschef på Ringhals AB som driver Ringhals-reaktorerna i Varbergs kommun, säger:

– En inventering pågår för att klarlägga vilka komponenter i anläggningen som kan innehålla detaljer tillverkade av fabriken i Le Creusot. Den visar att det finns ett begränsat antal detaljer som har tillverkats av den berörda fabriken.

Kärnkraftverkets tekniker undersöker tillsammans med Areva om komponenterna skulle kunna ha några brister.

– Vår grundförutsättning är att de komponenter vi köper är testade och godkända enligt gällande kravnivå. Det är därför viktigt för Ringhals att försäkra oss om att det som nu rapporterats inte påverkar komponenternas robusthet, säger Krister Svahn.

Enligt honom kan inventeringen komma att omfatta alla fyra reaktorblock på anläggningen.

De delar som gjorts av det franska gjuteriet och som hittills hittats, sitter i tryckhållaren mellan reaktorn Ringhals-4 och ånggeneratorn, uppger han.

Areva- skandalen började uppdagas 2015 då svagheter och brister i stålet till en reaktortank upptäcktes när man byggde en ny tryckvattenreaktor vid kärnkraftverket Flamanville, vid den franska kanalkusten.

Sökandet efter en förklaring ledde fram till att man upptäckte brister i kvalitetsdokumenten från fabriken i Le Creusot.

I maj meddelade den franska myndigheten ASN att omkring 400 komponenter försetts med kvalitetsintyg som innehåller avvikelser eller annan motsägelsefull information kring bland annat testresultat.

En hög Areva-chef utesluter inte att dokumenten kan ha förfalskats.

Enligt Krister Svahn har Ringhals AB fått information från Areva om att det främst kan vara komponenter i just tryckvattenreaktorer som berörs.

I första hand granskar man nu stålkomponenter i blocken 3 och 4.

Även reaktor-2 i Ringhals är en tryckvattenreaktor. Den står nu stilla på grund av problem med korrosion i bottenplattan till reaktortankens inneslutning.

Franska ASN har krävt att få en komplett lista över alla eventuellt bristfälliga komponenter av Areva snarast möjligt.

SSM meddelar i sin tur via mejl att företaget väntar på listan med drabbade komponenter och ska ta kontakt med både ASN och Ringhals.