Opinion

”Kostnad för höjd säkerhet – peanuts jämfört med omställning”

Lars WiegertCivilingenjör med 40 år i kärnkraftens tjänst.
Lars WiegertCivilingenjör med 40 år i kärnkraftens tjänst.

LÄSARBREV. Kostnaden för att höja kärnkraftsäkerheten är inte i närheten av vad det kostar att ställa om energisystemet när vi står utan kärnkraften, skriver civilingenjören Lars Wiegert.

Den tionde januari kunde man läsa i Ny Teknik om det nya kravet på oberoende härdkylning och vilka kostnader det medför. Visst är nästan tre miljarder kronor mycket pengar, speciellt som säkerhetshöjningen blir ytterst marginell. Men det är bara en spottstyver jämfört med vad omställning till ett elkraftsystem utan kärnkraft medför.

Omställning till 100 procent förnybar elkraft har utretts av Sweco på uppdrag av Skellefteå Kraft och det visar sig att kostnaden landar på ofattbara 1600 miljarder kronor. Det är en och en halv gång Sveriges hela årsbudget. För denna enorma summa får vi ett komplicerat kraftsystem baserat på oprövad teknik och osäker leveransförmåga med ransonering som följd. Dessutom kommer elpriset att bli avsevärt högre och inte minst blir utsläpp av klimatgaser större än i dag. Klimatet och svensk ekonomi skulle alltså må bättre av att vi slängde dessa pengar i sjön.

Man kan också diskutera om de tre miljarderna för oberoende härdkylning verkligen är en nödvändig utgift. Våra svenska kärnkraftverk har redan från början varit tillräckligt säkra. Därefter har säkerheten ändå höjts ytterligare i och med införandet av haverifilter som bygger på passiv teknik, alltså inte är beroende av kraftkälla.

Tyvärr vågar dock ingen sticka ut hakan och säga att den senaste säkerhetshöjningen blir så ytterst marginell att den inte motiverar den höga kostnaden. Redan innan det senaste kravet ställdes, har våra reaktorer nått en nivå som är ”tillräckligt säker”.

Trots den höga kostnaden lyckas man ändå genomföra den senast pålagda säkerhetshöjningen, utom för de minsta reaktorerna. Detta om något visar tydligt att kärnkraft i grunden är lönsam utan subventioner, till skillnad från exempelvis sol- och vindkraft. Men kärnkraftindustrin och dess myndighet behöver bli bättre på att sätta stopp för orimliga pålagor till orimliga kostnader.

Lars Wiegert

Civilingenjör med 40 år i kärnkraftens tjänst