Opinion

”En ingenjörslösning värdig en industrination”

Med ny kärnkraft kan vattendragen befrias från fördämningar, till fördel för friluftsliv och turism, skriver debattören.
Med ny kärnkraft kan vattendragen befrias från fördämningar, till fördel för friluftsliv och turism, skriver debattören.

REPLIK. Elektrifieringen av fordon och av allt fler funktioner i samhället kommer kraftigt öka behovet av el. Vi borde satsa mer på kärnkraft och befria naturen från alla intrång, tycker Bo Göran Hellers, prof em KTH.

Publicerad

Det är bedrövligt att det enda parti som på allvar beaktar behovet av en kraftigt utbyggd elförsörjning i landet är Sverigedemokraterna. Den fortsatta elektrifieringen av allt fler funktioner i vårt dagliga liv, liksom omläggningen till eldrift av biltrafiken - både lastbilar och personbilar - kommer att kräva väsentligt mer el. Långt mer än vad som kan åstadkommas med så kallade förnybara kraftkällor som sol, vind och vatten samt kanske förbränning av biogas och avfall.

Genom att räkna bort kärnkraften måste naturen utnyttjas än mer. Intrången i form av vind- och solparker, förutom alla fördämningar för vattenkraften, ger bilden av en överutnyttjad natur. Hur detta kan förenas med ökad miljöhänsyn är obegripligt.

Vi borde gå åt andra hållet - befria naturen från alla intrång. Solenergin passar på byggnadstaken, vindkraften passar ingenstans och vattendragen borde befrias från flertalet fördämningar, till fördel för friluftsliv och turism.

I gengäld behöver vi ett par breeders, kärnkraft av 4:e generationen, som ger oss ett överskott av el och äter upp vårt högaktiva avfall från den 2:a generationen kärnkraft, som vi snart lämnar.

Detta är en fullödig ingenjörslösning, värdig en industrination som Sverige.

Bo Göran Hellers, prof em KTH