Energi

Det här är kärnkraftverket Zaporizjzja – som attackerades

Branden vid kärnkraftverket Zaporizjzja ska ha orsakats av en rysk attack. Foto: AP//TT
Branden vid kärnkraftverket Zaporizjzja ska ha orsakats av en rysk attack. Foto: AP//TT
IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi visar var den närmsta kärnreaktorn befinner sig i förhållande till den markerade utbildningslokalen som började brinna under attacken. Det inringade området med de sex reaktorerna är en kilometer långt. Foto: Lisa Leutner/AP/TT
IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi visar var den närmsta kärnreaktorn befinner sig i förhållande till den markerade utbildningslokalen som började brinna under attacken. Det inringade området med de sex reaktorerna är en kilometer långt. Foto: Lisa Leutner/AP/TT
Satellitbild över Zaporizjzja kärnraftverk, tagen 2019. Foto: Planet Labs PBC/AP/TT
Satellitbild över Zaporizjzja kärnraftverk, tagen 2019. Foto: Planet Labs PBC/AP/TT
På bilden syns fyra av Zaporizjzja totalt sex reaktorer. Bilden är tagen 2015. Foto: AP/TT
På bilden syns fyra av Zaporizjzja totalt sex reaktorer. Bilden är tagen 2015. Foto: AP/TT

Kärnkraftsanläggningen Zaporizjzja som under natten började brinna i Ukraina har sex reaktorer av typen VVER-1000. Den skiljer sig på flera sätt från den ökända RBMK-reaktorn.

Publicerad

Zaporizjzja är Europas största kärnkraftverk med totalt sex reaktorer med en elektrisk effekt om totalt 5,7 GW. Reaktorerna är av typen VVER-1000, ursprungligen utvecklad av Sovjet men sedan dess vidareutvecklad av Ryssland.  

Det är tryckvattenreaktorer som använder uran-235 som bränsle. Fem av reaktorerna togs i drift mellan 1985–1989 och den sjätte 1995.

Satellitbild över Zaporizjzja kärnraftverk, tagen 2019. Foto: Planet Labs PBC/AP/TT
Satellitbild över Zaporizjzja kärnraftverk, tagen 2019. Foto: Planet Labs PBC/AP/TT

Samtliga sex reaktorer i kärnkraftverket Zaporizjzja är av modellen V-320, vilket innebär att de sorteras in under tredje generations kärnkraft. Det finns totalt 23 reaktorer av denna modell i världen, driftsatta mellan 1985 och 2011, enligt tillverkaren Rosatom.  

Även Finland har två VVER-reaktorer, Loviisa 1-2, men av den mindre och äldre typen VVER-440.  

Den planerade reaktorn Hanhikivi 1 i Finland ska bli av den större modellen VVER-1200, men nyligen meddelade Finland att de med anledning av situationen i Ukraina gör en ny riskbedömning av reaktorbygget, eftersom Rosatom är inblandat.

Flera skillnader mot RBMK-typen i Tjernobyl

VVER skiljer sig på flera avgörande sätt från RBMK-typen i Tjernobyl, där en omfattande kärnkraftsolycka inträffade 1986. VVER använder vatten både som kylmedel och som moderator medan RBMK-reaktorna i Tjernobyl använde grafit som moderator.  

VVER-1000 har en reaktorinneslutning till skillnad från RBMK. Ytterligare en avgörande skillnad är att VVER-1000 har en negativ voidkoefficient som gör att ökad ånghalt inte leder till ökad effekt, med de katastrofala följder som Tjernobylolyckan gav upphov till.

Flygbild över kärnkraftverket i Tjernobyl från april 1986. Foto: AP
Flygbild över kärnkraftverket i Tjernobyl från april 1986. Foto: AP

Det finns inte längre några RBMK-reaktorer i drift i Ukraina, men däremot i Ryssland, även om de har genomgått säkerhetsförbättringar jämfört med de i Tjernobyl.

VVER-1000 är designad för att motstå mycket och har inte samma brister som RBMK-reaktorerna, men som kärnexperten Mariana Budjeryn vid Harvard uttrycker det:

– Inget system är designat för ett fullskaligt krig, och det finns inget sätt att förutse allt som kan hända i ett kärnkraftverk. IAEA-medlemmarna har kommit överens om att en attack mot ett kärnkraftverk är i nivå med brott mot FN-stadgan. Vi ser betydande brott mot internationell norm som bryts just nu. Jag är personligen extremt oroad, med tanke på att jag fortfarande minns Tjernobyl.

IAEA: Läget extremt spänt

Nattens strider vid Zaporizjzja i sydöstra Ukraina ledde till att en brand utbröt i en utbildningsanläggning på området, en bit ifrån de sex kärnreaktorerna. 

IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi visar var den närmsta kärnreaktorn befinner sig i förhållande till den markerade utbildningslokalen som började brinna under attacken. Det inringade området med de sex reaktorerna är en kilometer långt. Foto: Lisa Leutner/AP/TT
IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi visar var den närmsta kärnreaktorn befinner sig i förhållande till den markerade utbildningslokalen som började brinna under attacken. Det inringade området med de sex reaktorerna är en kilometer långt. Foto: Lisa Leutner/AP/TT

Anläggningens brandkår kunde först inte komma fram för att släcka branden på grund av de pågående striderna. Men vid 5-tiden på morgonen svensk tid nådde de fram till platsen och kunde släcka branden. 

Chefen för FN:s atomenergiorgan IAEA, Rafael Mariano Grossi, höll på fredagsmorgonen en presskonferens där han försäkrade att ingen av reaktorbyggnaderna skadats i striderna, att säkerhetssystemen fungerade, att ingen förhöjd strålning uppmätts och att strålmätningsutrustningen fungerade. Två personer tillhörande anläggningens säkerhetsstyrkor ska ha skadats, enligt IAEA:s information. 

– Som ni kan föreställa er är läget extremt spänt och utmanande för operatörerna, betonade han. 

Ryska styrkor kontrollerar nu området kring kärnkraftverket men ukrainska operatörer sköter fortfarande driften av själva kärnkraftverket, enligt Rafael Mariano Grossi.

Endast en reaktor i normal drift

Vid tiden för presskonferensen var endast en reaktor i normal drift, reaktor 4 som kördes på 60 procent. Reaktor 1 var avställd för underhåll, 2–3 hade genomgått en kontrollerad nedstängning och 5–6 hölls i reserv vilket innebär att de körs på låg effekt. 

Han betonade att anläggningens fysiska integritet hade äventyrats i och med branden. Den fysiska integriteten är en av sju punkter som inte får äventyras. De övriga är: att säkerhetssystemen upprätthålls, att personalen kan utföra sina uppgifter, att reservkraft alltid finns tillgänglig, att försörjningskedjan av till exempel reservdelar upprätthålls, att strålmätningsutrustning fungerar samt att kommunikationsvägarna upprätthålls. 

– Bortsett från den generella principen om att kärnanläggningar inte får attackeras påminde jag vid ett möte för några dagar sedan IAEA:s medlemmar om vikten av dessa sju mycket tydliga punkter aldrig får äventyras, säger Rafael Mariano Grossi. 

– Alla var, utan undantag, överens om dessa sju punkter. Men på grund av det som nu hänt har punkten om den fysiska integriteten ändå äventyrats. Det har inte skett några utsläpp och reaktorerna är intakta, men ord måste betyda någonting, fortsätter han.

På bilden syns fyra av Zaporizjzja totalt sex reaktorer. Bilden är tagen 2015. Foto: AP/TT
På bilden syns fyra av Zaporizjzja totalt sex reaktorer. Bilden är tagen 2015. Foto: AP/TT

IAEA: Rysk projektil

Enligt den ryska försvarsministern var branden ett försök av ukrainska ”sabotörer” att få Ryssland att framstå som ansvarigt för att ha orsakat ett radioaktivt utsläpp, rapporterar statlig rysk media. 

IAEA:s generaldirektör är av en annan uppfattning och menar att informationen pekar på att anläggningen träffats av en rysk projektil. 

– Men jag har inte någon information om vilken typ av projektil det var, säger han.

Under natten började det brinna vid kärnkraftverket Zaporizjzja. Foto: Kärnkraftverket Zaporizjzja/AP/TT
Under natten började det brinna vid kärnkraftverket Zaporizjzja. Foto: Kärnkraftverket Zaporizjzja/AP/TT

Eftersom Ukraina sänt en begäran om omedelbar hjälp erbjöd sig Rafael Mariano Grossi att åka till Tjernobyl för att arbeta för att de sju punkterna aldrig mer äventyras. 

– Givet de komplicerade omständigheterna på marken blir min närvaro inte enkel, men heller inte omöjlig, säger han.  

Fakta: Svensktillverkat kärnbränsle i ukrainska reaktorer

Ukraina har 15 kärnkraftreaktorer som producerar ungefär hälften av landets el. Alla är av typen tryckvattenreaktorer modell VVER (13 VVER 1000, två VVER 440), designade i Ryssland.

Landet får sitt kärnbränsle från två leverantörer: ryska TVEL samt Westinghouse. Merparten av bränslet tillverkas av TVEL men landet har de senaste åren sökt att diversifiera sina bränslekällor. I mitten av 2021 kördes sex av reaktorerna på bränsle från Westinghouse som tillverkats i Västerås.

Källa: World Nuclear News