Fordon

Här blev Arctic Sea kapat

Vid röda punkten 43 försvann Arctic Sea från AIS-systemet. Då var klockan 04.20 onsdagen den 24 juli 2009. En och en halv timme senare dök det upp igen vid den gröna punkten 44. Sedan drev fartyget långsamt norröver i nästan två timmar innan det fick upp farten och vände söderut igen. Karta: Sjöfartsverket. Klicka för större bild.
Vid röda punkten 43 försvann Arctic Sea från AIS-systemet. Då var klockan 04.20 onsdagen den 24 juli 2009. En och en halv timme senare dök det upp igen vid den gröna punkten 44. Sedan drev fartyget långsamt norröver i nästan två timmar innan det fick upp farten och vände söderut igen. Karta: Sjöfartsverket. Klicka för större bild.
Här syns hur Arctics Seas AIS-signaler slagits av och på och stundtals försvunnit från AIS-systemet. Röd ring är förlorad signal, grön ring betyder AIS-kontakt. Karta: Sjöfartsverket.
Här syns hur Arctics Seas AIS-signaler slagits av och på och stundtals försvunnit från AIS-systemet. Röd ring är förlorad signal, grön ring betyder AIS-kontakt. Karta: Sjöfartsverket.

Ny Teknik har fått tillgång Sjöfartsverket plottade karta över Arctic Seas färd på Östersjön. Där ser man tydligt hur fartyget "försvann" utanför Högby på Öland och sedan "hittades" igen österöver, långt från den planerade rutten.

Publicerad

- Vi har plottat AIS-signalerna i efterhand på polisens begäran och där framgår att Arctic Sea försvann från AIS-systemet 04.20 den 24 juli öster om Högby på Öland. 05.51 kom signalen tillbaka och då var fartyget betydligt längre österut.

Det säger Tommy Gardebring, redaktör för Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten, till Ny Teknik på fredagseftermiddagen.

Det troliga är att det var just här, strax utanför kusten på norra Öland, som Arctic Sea blev kapat och AIS-sändaren på fartyget stängdes av.

Fartyget drev sedan, eller tog sig för egen maskin, rakt österut under en och en halv timme då AIS-sändaren slogs på igen och Arctic Sea kunde lokaliseras av Kustbevakningen och Sjöfartsverket.

Men där hände något som ingen med säkerhet kan förklara. Fartyget tycks ha slagit av sina motorer och drivit norröver med en nordlig ström i två timmar – från 05.51 till 07.53.

Då vände Arctic Sea söderut och stävade i normal fart på cirka 12 knop för egen maskin på rätt kurs.

- Ja då lägger man in sig på en rimlig kurs om man ska till Algeriet, som den ursprungliga planen var, säger Tommy Gardebring.

På den större kartan kan man sedan se hur AIS-systemet på fartyget slås av och på med ojämna mellanrum. Arctic Sea försvinner från systemet för att strax komma tillbaka och sedan försvinna igen.

Sjöfartsverkets karta sträcker sig fram till Engelska kanalens början. Det är så långt som Sjöfartsverkets AIS-nät räcker.

Håkan Lans system
Sedan 2004 är det obligatoriskt för handelsfartyg över 50 meter att alltid ha sin AIS-sändare på. Slår man av den har man begått brott mot den internationella sjöfartskonventionen.

AIS-systemet, som utvecklats av den svenske uppfinnaren Håkan Lans och personer på det svenska Sjöfartsverket, är en sinnrik kombination av det satellitbaserade gps-systemet och det radiobaserade VHF-systemet.

I Östersjön täcker AIS-systemet samtliga kuster.

Det fungerar dels mellan fartyg (ship-to-ship), dels mellan fartygen och övervakningen på land (ship-to-shore).

Med ship-to-ship-systemet "ser" fartygen varandra även om de skyms av öar och andra hinder och kan därmed undvika kollissioner.

Med ship-to-shore-systemet, som har längre räckvid på grund av de höga masterna i land, kan fartygens rörelser följas av sjöfartsverk och kustbevakning.