Populärteknik

Farmen som kommer i en låda

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Allt du behöver för att driva ett litet jordbruk, komplett med egen elförsörjning. Det erbjuder det amerikanska företaget Farm from a box med fokus på utvecklingsländer.

Publicerad

Företaget beskriver sin lösning som jordbrukets schweiziska armékniv. I praktiken innebär den en container med utrustning och verktyg som behövs för att driva ett mindre jordbruk.

Tanken är att containern ska placeras där jordbruket ska bedrivas, utrustningen monteras upp och sedan kan odlingen börja.

Varje container kommer med solcellspaneler med en installerad toppeffekt om 3 kW, droppbevattningssystem och vattenpump som antingen kan användas i en grundvattenbrunn eller anslutas till ett kommunalt vattensystem. Elen från solcellerna driver vattenpumpen och bevattningssystemet och kan också lagras i batterier.

Containrarna är utrustade med sensorer som kontrollerar att systemen fungerar som de ska. Dessutom har containrarna wifi-uppkoppling så att de kan övervakas på distans.

En prototyp testas i Etiopien och en modifierad version av Farm from a box ska användas i Tanzania i samarbete med FN:s livsmedelsprogram World Food Programme.

Enligt företaget räcker en container för ett jordbruk om knappt en hektar. Där ska tillräckligt med mat kunna odlas för att föda 150 personer varje år.

Farm from a box - demonstration 

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!