Karriär

Jobba smartare genom att sätta gränser mot chefen

Foto: Caiaimage/Martin Barraud
Foto: Caiaimage/Martin Barraud

Genom att sätta gränser för din chef kan du undvika stress och få mer kontroll över karriären. Här är några tips.

Publicerad

För många kan den pågående pandemin ha medfört högre arbetsbelastning och överlappande roller. Dessutom kanske jobb och privatliv börjar flyta ihop alltmer. För att undvika stress kan det, enligt en artikel i Forbes, vara läge att säga ifrån om chefen ber dig öka takten. Här är några sätt som underlättar gränsdragning:

Prioritera värderingar

Om du vet vad som är viktigt för dig blir det lättare att sätta gränser. Börja med att fråga dig själv vad du behöver för att känna dig tillfreds på jobbet. Tänk efter när du känner stress, obehag eller rent av bitterhet. Kanske prioriterar du familjeliv men märker att jobbet tar över mer och mer. Det kan vara tecken på att en gräns har passerats.

Kommunicera tydligt

När du har identifierat dina prioriteringar och värderingar bör du vara tydlig i din kommunikation. Låt exempelvis chefen veta att du inte svarar på e-post efter ett visst klockslag. Informera teammedlemmar om att de inte kan kontakta dig annat än i nödfall efter arbetstid − och var tydlig med att definiera vad det innebär. Blockera tid för arbetsuppgifter i kalendern. Använd frånvaromeddelanden när du inte är tillgänglig.

Var beredd att förhandla

Du är inte helt i händerna på din chef. Du har ofta möjlighet att förhandla om din arbetssituation. Om du tilldelas ännu ett projekt, bör det tydligt framgå varför det ska göras. Ordna ett möte för att diskutera din arbetssituation. Förklara hur lång tid olika projekt faktiskt tar. Sätt gränser genom att presentera en lösning och situation som gynnar alla parter.

Svara på rätt sätt

Om din chef har en orimlig begäran bör ditt svar ändå ha en positiv inramning. Lyft upp hur andra projekt och kunder kommer att påverkas av att du nu får mer att göra. Då handlar ditt svar om att värna företagets intresse snarare än dig själv.