Karriär

Därför ska du byta jobb vart tredje år

Foto: Isabell Höjman / TT
Foto: Isabell Höjman / TT

Det finns många skäl till varför du inte ska stanna för länge på samma jobb – ”anses prestera bättre och till och med vara mer lojal”.

Publicerad

Förr ansågs täta jobbyten vara ett tecken på att du inte kunde behålla ett jobb, inte kunde samarbeta eller att du helt enkelt var illojal och inte kunde engagera dig. Så är det inte längre, bland annat på grund av millenniegenerationen som förväntar sig att ständigt utvecklas på jobbet och i karriären.

Det finns många skäl till varför du inte ska stanna för länge på samma jobb, särskilt om du är ung. Det skriver tidningen Fast Company. Löneutvecklingen är bättre för den som byter jobb med några års mellanrum, och inlärningskurvan brantare. De anses prestera bättre och till och med vara mer lojala, eftersom de är angelägna om att göra ett bra intryck den korta tid de stannar hos varje arbetsgivare.

Att inlärningskurvan är brantare beror på att jobbytarna ständigt är utanför sin bekvämlighetszon, vilket leder till att de överpresterar och lär sig mycket på kort tid. Penelope Trunk, serieentreprenör och författare, säger till tidningen att täta jobbyten faktiskt skapar stadga i livet.

– Om du inte byter jobb vart tredje år utvecklar du inte din förmåga att skaffa ett jobb snabbt, och då har du ingen stabilitet i karriären.

Tidigare tänkte arbetsgivare att en anställd var mer värd ju längre han eller hon stannade, eftersom du lär upp dem och de blir vana vid jobbet. Men i själva verket är en anställd som stannar länge inte lika engagerad och lär sig inte lika snabbt och därmed gör de inte ett lika bra jobb som den som bara stannar några år, konstaterar Penelope Trunk.

– Det visar sig att de medarbetare som stannar längst presterar minst. Jobbytarna är de som är mest öppna för att bli extremt användbara, väldigt snabbt, säger hon.