Industri

Jasförhandlingar vilar under semestern

Publicerad
Förhandlingarna i den senaste svenska motköpsaffären, Jas 39 Gripen till Sydafrika, har ännu inte startat. Sydafrika är semesterstängt under årets varmaste period. Först i slutet av januari beräknas samtalen komma igång.

Förhandlingsparter är British Aerospace, Saabs samarbetspartner i internationella affärer, och den sydafrikanska försvarsmaterielköparen Armscor. Affären gäller 28 flygplan.

Någon ordersumma vill parterna ännu inte uppge.

- Den är föremål för förhandlingar, säger Lars Jansson vid Saab i Linköping. I diskussionen om motköp kommer hela affären att räknas i ett komplicerat poängsystem, där varje affär får ett visst antal poäng.

- Men klart är att svenska köp eller investeringar i sydafrikanska småföretag, företag som drivs av kvinnor eller svarta kommer att ge extrapoäng.

En del av motköpsaffären kommer att gälla komponenter i de 28 flygplanen. Förhandlarna kommer sedan att väga in så många svenska etableringar och affärer som möjligt. En tänkbar sådan affär är de sydafrikanska malmvagnar som beställts till malmbanan i Norrbotten.