Karriär

Ny utbildning ska ge fler kvinnliga utvecklare

Utvecklaren Stina Qvarnström, Kajsa Svensson, projektledare, och Kamilla Persson, kommunikatör – alla tre är engagerade i föreningen Pink Programming. Foto: Pink Programming
Utvecklaren Stina Qvarnström, Kajsa Svensson, projektledare, och Kamilla Persson, kommunikatör – alla tre är engagerade i föreningen Pink Programming. Foto: Pink Programming

It-branschen lockar fortfarande för få kvinnor. För att motverka det drar utvecklarföreningen Pink Programming igång en ny utbildning i webbprogrammering i Skåne.

Publicerad

Det är goda tider för den som söker jobb inom it – en undersökning från IT & Telekombolagen visar att det kommer att fattas 60 000 personer i branschen om mindre än fyra år.

Men samtidigt som att branschen skriker efter arbetskraft, är det fortfarande få kvinnor som lockas av en karriär inom it. I rapporten Unga kvinnor och IT från 2015 framgår det att endast tjugo procent av de som är anställda inom den svenska it-sektorn är kvinnor.

Den ideella utvecklarföreningen Pink Programming har som mål att förändra det. Föreningen, som grundades av kodaren Vanja Tufvesson, Tone Pedersen och Vibeke Tengroth under 2015, har arrangerat tre Javaläger de senaste två somrarna och driver kodningssöndagar en gång i månaden där kvinnliga programmerare träffas för att inspireras och lär sig av varandra.

Responsen på förra sommarens Javaläger blev väldigt stor, och i slutänden kunde inte alla som anmält sitt intresse få en utbildningsplats. Detta, och intresset för höstens workshops, fick föreningen att börja fundera på att dra igång en mer utförlig utbildning inom webbprogrammering, riktad till alla som identifierar sig som kvinna eller transperson.

Läs mer:

Nu står det klart att föreningen startar utbildningen Pinkwebdev som kommer att börja den första februari nästa år. Under tolv utbildningstillfällen kommer sjutton deltagare få börja med grunderna i Javascript för att sedan gå vidare till att bland annat lära sig hur man jobbar med olika utvecklingsverktyg samt de stora ramverk som används inom Javascriptprogrammering.

En av de som kommer att leda Pink Programmings utbildning är Stina Qvarnström, som webbutvecklare med mångårig erfarenhet.

– Utbildningen – och Pink Programmings verksamhet – är egentligen en reaktion på statistiken som visar att branschen bara utgörs av 20 procent kvinnor. It-branscherna är en av de sektorer som växer mest, men samtidigt ökar inte andelen kvinnor. Det vill vi förändra, säger Stina Qvarnström.

På de två senaste arbetsplatserna Stina Qvarnström varit på har hon varit den enda kvinnan i sitt arbetslag med utvecklare. Samtidigt har hon – och även andra medlemmar i Pink Programming – märkt av ett allt större intresse för programmering bland kvinnor. Men det är fortfarande ett stort steg att ta från att testa programmering privat till att söka sig till en teknisk utbildning eller en arbetsplats inom branschen, poängterar Stina Qvarnström.

– Det finns ett glapp däremellan som vi hoppas överbrygga. Ett problem i dag är det saknas kvinnliga förebilder inom utveckling, och att det kan vara svårt att få insyn i hur arbetsvardagen ser ut som kvinnlig kodare.

Läs mer i Ny Teknik:

Men varför behövs en utbildning som främst riktar sig mot kvinnor? Det finns redan en massa kurser där ute.

– Vi får ofta den frågan. Det enda jag kan vara på att är andelen kvinnor i branschen bara är 20 procent, och att det inte har förändrats på flera år. På de flesta utbildningar som är öppna för alla är majoriteten ändå män – till exempel är bara fem procent av de som läser till civilingenjörer inom datavetenskap kvinnor. Det blir till en ond cirkel som gör att kvinnor inte känner de passar in. Denna cirkel vill vi bryta genom att skapa en miljö där deltagarna kan känna sig trygga, och där de kan träffa kvinnliga förbilder. Alla handledare och föreläsare på kursen är kvinnor, vilket är en viktig del av konceptet.

På mindre än en vecka har drygt 140 personer anmält intresse till Pink Programmings webbutvecklarkurs.

Men för att det ska kunna ske en egentlig förändring inom branschen anser hon att det behövs mer övergripande samhälleliga insatser. En nödvändig åtgärd skulle kunna vara att införa programmering på schemat i grundskolan, menar Stina Qvarnström.

– Många av de leksaker – exempelvis hemdatorer – som gjort och än i dag gör att många får upp ögonen för programmering är riktade mot killar. Genom att införa programmering får både tjejer och killar möjlighet att bekanta sig med ämnet på samma sätt exempelvis matematik och kemi. Jag är övertygad om att det skulle kunna leda till att fler tjejer fastnar för kodning i en tidig ålder.

Pink Programming

Organisationen är ideell och drivs av 35 personer, alla yrkesverksamma inom it-branschen. Strax över 1 000 personer har hittills besökt Pink Programming:s evenemang.

Kursen i webbutveckling drar i gång den första februari och kostar 750 kronor. Studenter och person som har a-kassa betalar ett reducerat pris.

Utbildningen Pinkwebdev sponsras av bland annat Min Doktor, Refined Wiki och HiQ Skåne.