Fordon

It-miss gjorde bilist till ofrivillig spökförare

Foto: Sund & Bælt
Foto: Sund & Bælt
Foto: Sund & Bælt
Foto: Sund & Bælt

Det mobila mitträcket ledde plötsligt om trafiken på Stora Bältbron i mötande körbana. Orsaken – en programuppdatering som gick helt fel.

Publicerad

Stora bältbron mellan Fyn och Själland fick häromåret mobila fjärrstyrda mitträcken. När trafiken behöver ledas om, exempelvis vid olyckor eller trafikarbeten, kan cirka 60 meter långa sektioner av mitträcket förflytta sig så att trafiken snabbt leds över till mötande vägbana.   

Men i förra veckan gick något på tok på motorvägsbron som har två filer i vardera riktning. Bilisten Morten Nikolajsen var på väg österut mot Själland när mitträcket plötsligt svängde upp och spärrade av den östgående vägbanan som han körde på. Efter en kort tvekan följde han vägens nya dragning över till den motsatta vägbanan. Han trodde att trafiken leddes om på grund av en olycka eller ett vägarbete. 

–  Men jag kommer inte långt innan jag ser trafik komma rakt emot mig, berättar Morten Nikolajsen för danska TV2 Öst.

Han hade ofrivilligt blivit en spökförare, som körde rakt mot fordon på motorvägen som hade hastighetsbegränsningen 110 km/h. Han blinkade till varning och började snabbt backa för att komma tillbaka på rätt sida mitträcket. Under tiden hade bropersonalen upptäckt felet och skickat styrsignaler till skyddsräcket att svänga tillbaka på sin plats. Som tur var hann Morten Nikolajsen sätta sig i säkerhet innan skyddsräcket slog igen. Ingen kom till skada.

Här kan du se TV2 Östs visualisation av händelsen.

Foto: Sund & Bælt
Foto: Sund & Bælt

Infrastukturföretaget Sund & Bælt, som äger och driver förbindelsen över Stora Bält, uppger att incidenten orsakades av ett fel i ett styr- och övervakningssystem. Dagen innan hade en programvaruuppdatering gjorts, som ledde till att ett felaktigt meddelande skickades till det fjärrstyrda mitträcket. 

–  Det är ett misstag som inte får hända. Vi har hittat ett fel, och det har vi rättat, så felet kommer inte att inträffa igen, säger direktör Bjarne Jørgensen, till TV2 Öst.  

För säkerhets skull ska en extern trafiksäkerhetsrevisor gå till botten med händelsen.  

Sund & Bælt har enligt Jyllands Posten investerat cirka 100 miljoner danska kronor i de fjärrstyrda mitträckena som har installerats på fyra ställen på den drygt 13 km långa broförbindelsen. Digitala skyltar sänker hastigheten från 110 till 80 km/h när vägen förvandlas från en motorväg med tvåfiler i vardera riktning till en väg med mötande trafik i varsin fil.  

Den danska tidningen Ingeniøren har försökt få mer information om vad som egentligen låg bakom missen vid programvaruuppdateringen, men har inte fått några besked av Sund & Bælt.