Övriga nyheter

Isotopen stjäl nödvändig elektron

Var får isotopen sin nödvändiga elektron från egentligen? Foto: Colourbox
Var får isotopen sin nödvändiga elektron från egentligen? Foto: Colourbox

TEKNIKFRÅGAN. Vad får isotopen sin nödvändiga elektron ifrån vid betasönderfall? Ny Tekniks läsare reder ut en kärnfråga.

Publicerad

Läsarfråga:

Vid beta-sönderfall omvandlas en neutron till en proton och en beta-partikel. Men vad händer med isotopen?

Om isotopen ska vara oladdad och inte en jon måste även elektronantalet öka med ett. Men den elektron som bildas i omvandling från neutron till proton skickas ju iväg som en beta-partikel. Så var får isotopen sin nödvändiga elektron från?

Karin Olsson

Läsarsvar:

Den nya atomen plockar en elektron från omgivningen, det vill säga "stjäl" den från någon annan atom vars elektroner är svagare bundna i yttersta skalet. Den betaelektron som har skickats ut kommer att bromsas in av omgivande atomer och bindas till någon atom som saknar en elektron. Så systemet som helhet är i balans.

En kommentar på ordvalet: "Isotop" används när man pratar om en specifik nuklid (atomkärna) av ett visst grundämne. Kol-12 och kol-14 är exempelvis två isotoper av grundämnet kol med masstalet 12 respektive 14. (Alla kolatomer har sex protoner, och nukleiden kol-12 har sex neutroner för att få masstalet 12, medan nukliden kol-14 har åtta neutroner.)

Om man pratar om en atomkärna i allmänna ordalag så är "nuklid" en mer korrekt benämning. Och eftersom frågan gäller vad som händer på atomnivå, så räcker det att säga "atom".

Mattias Lantz

Här hittar du fler svar bland läsarkommentarerna.

Har du nya intrikata frågor? Maila till teknikfragan@nyteknik.se

Det är ni läsare som både frågar och svarar i Ny Tekniks Teknikfrågan.