Opinion

En lite mer hoppfull klimatrapport

Susanna Baltscheffsky, chefredaktör för Ny Teknik.
Susanna Baltscheffsky, chefredaktör för Ny Teknik.

LEDARE. På söndag presenterar FN:s klimatpanel, IPCC, sin tredje rapport om klimatförändringarna. Men en del av slutsatserna har redan läckt ut, innan rapporten är klar.

Publicerad

Forskningsresultat i ämnet ”vad vi människor gör med klimatet” kan vara ganska plågsam läsning. Att inse hur svårt livet kan bli i kustnära eller torra områden stämmer till eftertanke. Likaså att fundera över hur havsförsurningen, skogsbränder och översvämningar förändrar våra möjligheter till ett tryggt liv.

Men den här rapporten är lite mer hoppfull. Den visar hur vi kan hejda utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Och de åtgärder som föreslås känns inte totalt främmande utan är inom räckhåll.

Utgångspunkten är att utsläppen av växthusgaser, framför allt den långlivade koldioxiden, behöver kapas med mellan 40 och 70 procent, jämfört med i dag. Jo visst är det mycket, och det måste ske snabbt, fram till år 2050.

Men det är inga spektakulära, oprövade tekniker som lyfts fram, av typen enorma speglar i rymden som ska reflektera solljuset eller att sprida stoft i atmosfären för att minska värme­instrålningen.

IPCC-rapporten pekar i stället på möjligheten med en dramatisk utbyggnad av förnybar energi, där solenergi har störst potential tack vare fallande kostnader och ökad effektivitet. Mellan 2005 och 2012 ökade investeringarna i solenergi 25 gånger.

Men utbyggnaden behöver tre- eller fyrdubblas.

IPCC pekar på att mer kärnkraft behövs, samtidigt som utvinningen av kol-, gas- och oljelager bör begränsas kraftigt. Bara mellan 15 och 30 procent av reserverna får användas om halten CO2 i atmosfären ska hållas inom relativt hanterbara nivåer.

Utmaningen blir tuff, inte minst med tanke på att mäktiga oljebolag, som Exxon och Shell, hellre försvarar sina tillgångar än investerar stort i förnybar energi.

En hög kostnad på utsläpp av koldioxid skulle definitivt hjälpa till. Jo, jag vet att det är politiskt nästan omöjligt.

Men det finns fortfarande tid och de tekniska lösningarna har vi i våra händer redan nu.