Miljö

Här är slutsatserna i IPCC:s klimatrapport

Invånare i byn Pratap Nagar i Bangladesh vadar genom vattenmassor för att ta sig till sina hem. Översvämningar blir vanligare i klimatförändringarnas spår. Arkivbild. Foto: Mahmud Hossain Opu/AP/TT
Invånare i byn Pratap Nagar i Bangladesh vadar genom vattenmassor för att ta sig till sina hem. Översvämningar blir vanligare i klimatförändringarnas spår. Arkivbild. Foto: Mahmud Hossain Opu/AP/TT
Sjukdomar väntas spridas till fler i samband med klimatförändringarna, bland annat denguefeber. Arkivbild. Foto: Manish Swarup/AP/TT
Sjukdomar väntas spridas till fler i samband med klimatförändringarna, bland annat denguefeber. Arkivbild. Foto: Manish Swarup/AP/TT
Glaciärer riskerar att bli ett minne blott om klimatförändringarna eskalerar. Arkivbild. Foto: Valentin Flauraud/AP/TT
Glaciärer riskerar att bli ett minne blott om klimatförändringarna eskalerar. Arkivbild. Foto: Valentin Flauraud/AP/TT

Det blir allt mer akut att anpassa samhällen till de skenande klimatförändringarna, varnar FN:s klimatpanel IPCC. Här sammanfattas några av de viktigaste slutsatserna i den nya rapporten – som riktar sig till världens beslutsfattare.

Publicerad

Klimatförändringarnas konsekvenser är inte längre ett problem som anas vid horisonten utan något som världen måste hantera här och nu.

Den globala uppvärmningen har redan bidragit till en förlust av arter, en ökning av sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa, fler dödsfall på grund av värme och torka, minskade skördar, vattenbrist och minskade fiskevatten.

Klimatförändringarna har påverkat den fysiska hälsan negativt över hela världen och den mentala hälsan i områden där data kring detta finns tillgänglig. Och trots att behoven ökar har hälso- och sjukvården drabbats av störningar på grund av extrema händelser som översvämningar.

Oåterkalleliga effekter

Ökningen av väder- och klimatextremer har redan lett till "oåterkalleliga effekter" i såväl det mänskliga samhället som i naturens värld, framhåller IPCC-rapporten som gör klart att det här bara är början.

Konsekvenserna av klimatförändringarna kommer att intensifieras med varje tiondels grad av uppvärmning. Vid en temperaturhöjning på 1,5 grader jämfört med förindustriell tid kommer 14 procent av de landlevande arterna att ställas inför en "mycket hög" risk för utrotning.

Sjukdomar väntas spridas till fler i samband med klimatförändringarna, bland annat denguefeber. Arkivbild. Foto: Manish Swarup/AP/TT
Sjukdomar väntas spridas till fler i samband med klimatförändringarna, bland annat denguefeber. Arkivbild. Foto: Manish Swarup/AP/TT

Samtidigt kommer ytterligare miljarder människor att utsättas för denguefeber och extrema händelser som drivs av klimatförändringarna kommer att öka ohälsa och förtida dödsfall avsevärt.

Problem vid kusten

Oavsett hur snabbt koldioxidutsläppen, som driver den globala uppvärmningen, minskar riskerar en miljard människor i kustområden att drabbas av klimatrisker, exempelvis kraftigare stormar som förstärks av stigande havsnivåer. Som vanligt är det oftast de fattigaste människorna som kommer att drabbas hårdast.

Sårbarheten ökar hos stora befolkningsgrupper som lever nära havsnivåytan. Ungefär 900 miljoner människor bor i områden som ligger 10 meter över havet eller mindre. Om havsnivån stiger med 75 centimeter kommer antalet människor som utsätts för en "hundraårsöversvämning" att fördubblas.

Klimatpanelens förra rapport, som publicerades i augusti, höll liv i Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader – även om den varnade för att temperaturerna sannolikt skulle överstiga det tillfälligt, potentiellt inom ett decennium.

Glaciärer riskerar att bli ett minne blott om klimatförändringarna eskalerar. Arkivbild. Foto: Valentin Flauraud/AP/TT
Glaciärer riskerar att bli ett minne blott om klimatförändringarna eskalerar. Arkivbild. Foto: Valentin Flauraud/AP/TT

Den nya rapporten beskriver tydligt vad som väntar om temperaturhöjningen passerar 1,5 grader. Då väntar "oåterkalleliga effekter" på ekosystem som korallrev, bergsglaciärer och inlandsisar vars frusna vatten skulle kunna höja havet flera meter.

Permafrost, som lagrar mer kol än atmosfären, kan destabiliseras.

Fokus på anpassning

Anpassning fanns knappt med i den senaste motsvarande rapporten från IPCC, som kom 2007. I den nya rapporten lyfts behovet av att hantera den oundvikliga klimatpåverkan på nästan varje sida.

Den globala uppvärmningen går snabbare än förberedelserna för att tackla konsekvenserna av en allt varmare värld. Om inte takten ökar i anpassningsarbetet kommer gapet mellan vad som görs och vad som krävs att växa ytterligare.

IPCC varnar också för farorna att göra fel i en tid då det inte finns några marginaler.

De sammanlagda vetenskapliga bevisen är enligt IPCC otvetydiga: "Klimatförändringar är ett hot mot människors välbefinnande och planetens hälsa", avslutas rapporten.

Fakta: Den sjätte klimatrapporten

Inom den pågående sjätte kunskapsutvärderingen (AR6) tar FN:s klimatpanel IPCC fram flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv.

Huvudrapporten inom AR6 består av tre delrapporter samt en syntesrapport.

Den första delrapporten, "Den naturvetenskapliga grunden", publicerades i augusti förra året. I den konstateras med ett starkare språkbruk än tidigare att det är ”otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfär, hav och land” och att ”utbredda och snabba förändringar har skett i atmosfären, havet, kryosfären och biosfären”.

Den 28 februari publiceras den andra delrapporten, "Effekter, anpassning och sårbarhet". Den behandlar effekterna av klimatförändringar på mänskliga och naturliga system inklusive sårbarheter, samt vilken kapacitet dessa har att anpassa sig till klimatförändringarna.

Den tredje delrapporten kommer i mars och syntesrapporten i september.

Källa: SMHI, Nationalencyklopedin