Karriär

Så blir du en mästare på videointervjuer

Foto: Henrik Montgomery/TT
Foto: Henrik Montgomery/TT

En vanlig anställningsintervju kan vara prövande, och att dessutom samtala via video kan upplevas som extra obehagligt. Här är tipsen som får dig att gå igenom rutan.

Publicerad

För att lyckas under en videointervju räcker det inte att vara kvalificerad för jobbet. Du måste också få en bra kontakt med intervjuarna så att de kan föreställa sig hur det är att jobba tillsammans med dig.

Det är alltså viktigt att minska känslan av avstånd och låta din personlighet ta plats. I en artikel i Forbes ger karriärexperten Kourtney Whitehead sina tips kring hur du kan dra nytta av videoformatet för att bygga en bra relation.

Välj en bakgrund som representerar dig

Miljön bakom kameran påverkar intervjuarens visuella upplevelse och väger tungt vid första intrycket av dig. Undvik därför en stökig bakgrund. Sitt inte heller framför en tom vägg, utnyttja istället möjligheten att uttrycka något om din personlighet. En kontorsmiljö med en bokhylla, växter, en målning eller ett examensbevis kan fungera bra. Gör ett test av videoflödet i förväg för att utvärdera vilken känsla bakgrunden framkallar, och om det är vad du vill förmedla.

Gör rum för gester

Kroppsspråk och gester har stor betydelse för vår förmåga att etablera kontakt. Videointervjuer kan möjliggöra denna interaktion om du placerar kameran korrekt. Oftast är det bäst att ställa in kameran i ögonhöjd så att ditt ansikte och överkropp fyller skärmens mittdel, men även lämnar tillräckligt med utrymme för gester. Sitt inte onaturligt fastfrusen framför kameran. Använd dig av de kroppsrörelser du brukar ha vid vanliga samtal.

Öva på hållning och ögonkontakt

Många små signaler, som exempelvis din hållning, bidrar till hur du upplevs av intervjuaren. Bra hållning förmedlar kompetens och intresse för ämnet. Öva därför på att kontrollera din hållning och gör justeringar före liveintervjun. Dessutom finns inget viktigare än ögonkontakt när det gäller att visa förtroende och pålitlighet, samtidigt som det förstärker kontakten. Håll ögonkontakt under intervjun genom att titta in i kameran. Snegla bara kort på anteckningar om det behövs.

Var personlig

Precis som en vanlig intervju bör samtalet inte vara enkelriktat, torrt eller tråkigt. När det är lämpligt, troligen i början eller i slutet av intervjun, kan du försöka småprata lite. Att hitta gemensamma referenser kan ge ett varaktigt intryck. Se därför till att aktivt prata med intervjuaren genom att börja med frågor kring deras roll i företaget och vad som krävs för att lyckas där. Det öppnar för en mer äkta dialog, och du får ett försprång över andra kandidater.