”Viktigt få till ökad återvinning”

2015-08-27 14:25  
Foto: Regeringskansliet

Det är viktigt att öka återvinningen av material. Men vilka förändringar av deponiskatten som regeringen är beredd att genomföra är för tidigt att uppge. Det säger statssekreteraren på miljödepartementet.

Ny Teknik har utan framgång sökt miljöminister Åsa Romson för en kommentar om deponiskatten. I stället svarar Gunvor G Ericson, statssekreterare på energi- och miljödepartementet, på några frågor.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över deponiskatten och ge förslag på hur återvinning från gamla deponier kan gynnas. Ska jag tolka det som att regeringen öppnar för möjligheten att undanta deponiåtervinning från skatten?

- Ja, över huvud taget är regeringen för att vi ska flytta fram positionerna när det gäller miljöarbetet, säger Gunvor G Ericson.

Återvinningsbolaget Ragnsells uppger att de skulle kunna återvinna mycket mer metaller från bottenaska från brända sopor om inte deponiskatten fanns. Hur ser regeringen på det?

- När det gäller bottenaska är den en annan fråga. Det finns anläggningar i Sverige som är duktiga på återvinning av koppar och ädelmetaller. Men vi måste ha mer underlag för att säga vilka av de här metoderna vi ska använda. Det finns också så kallad urban mining som handlar om att återvinna andra fraktioner: vattenledningar, järnvägsräls, kablar, skrotbilar och näringsämnen i slam. I dag omhändertar vi bara 15 procent av de värdefulla metallerna om vi ser till världen som helhet, säger hon.

Kommer regeringen utfärda nya uppdrag för att se över deponiskatten ytterligare ett steg, för att mer metaller ska kunna återvinnas från bottenaskan?

- Det är för tidigt att svara på. Nu gör vi det första steget, där Naturvårdsverket kommer tillbaka till regeringen den 1 november.

Ragnsells tycker att det är orimligt att gruvindustrin undantas från deponiskatt, trots att den också lägger avfall på hög. Varför finns det undantaget?

- Så har det varit under lång tid. Även där kan man diskutera hur man kan gå vidare för att stimulera den så kallade avfallshierarkin. Vi har ett annat uppdrag när det gäller att tydliggöra ansvaret för insamling från hushållen och det kan komma ytterligare uppdrag framöver. Det är för tidigt att säga hur det blir, men vi kommer att jobba med att tydliggöra att mer resurser tas tillvara.

Kommer regeringen att se över deponiskatten i ett rättviseperspektiv mellan olika branscher?

-Det kan jag inte svara på i dag. Det viktiga är att vi tar steg för steg med hjälp av de underlag vi har nu, säger Gunvor G Ericson.

Fotnot: Avfallshierarkin innebär att avfall i första hand ska förebyggas, därefter återanvändas, återvinnas, brännas för att ge energi och i sista hand deponeras.

 

 

Linda Nohrstedt

Mer om: Återvinning

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer