Vattenfall planerar stor vågkraftpark

2006-10-17 23:00  
Tusen vågbojar planeras vid Västkusten.

En vågkraftpark med 1 000 sammankopplade våggeneratorer planeras på den svenska västkusten. Anläggningen ska byggas av Uppsalaföretaget Seabased i samarbete med Vattenfall.

- Just nu pågår en förstudie med målet att bygga en storskalig demonstrationsanläggning, säger Billy Johansson, vd för företaget Seabased.

Seabased startades för fem år sedan av professor Mats Leijon och Hans Berhoff för att göra det möjligt att kommersialisera vågkrafttekniken. Sedan förra året leds Seabased av Billy Johansson med ett förflutet bland annat som vd för ABB Generation. Företaget har vuxit snabbt och har i dag 20 anställda, varav fyra på heltid.

För Vattenfalls räkning projekterar nu Seabased Sveriges första, storskaliga vågkraftanläggning någonstans längs västkusten. Vattenfall har hittills investerat sju miljoner i projektet samtidigt som Energimyndigheten skjuter till 3,8 miljoner kronor.

- I första hand görs en projektering och en lokaliseringsstudie som ska bli klar till våren och som också innehåller en offert för vågparken, säger Ulf Tisell, affärsutvecklare på Vattenfall elproduktion.

Var anläggningen ska ligga är ännu inte klart.

- Vi har just inlett arbetet med att söka de nödvändiga tillstånden, säger Billy Johansson.

Fullt utbyggd ska den innehålla upp till 1 000 sammankopplade vågkraftaggregat där varje del består av en boj kopplad till en linjärgenerator på havsbotten. Totalt kommer vågkraftparken att täcka en yta av 600 gånger 600 meter.

- Medeleffekten blir 10-12 MW och totalt kommer hela anläggningen att ge upp emot 50 GWh per år, säger Billy Johansson.

Det skulle räcka för att försörja 2 500 eluppvärmda villor med el.

Tekniken är i grund och botten densamma som används vid forskningsstationen utanför Islandsberg. På Seabased finslipas nu tekniken samtidigt som generatorn och övriga komponenter förbereds för storskalig tillverkning.

Exakt vad anläggningen kommer att kosta vill Billy Johansson inte uttala sig om.

- Det är en del i arbete med förstudien, men jag tror att vi redan nu kommer att klara EUs mål för 2020 på knappt 50 öre per kWh.

Höga oljepriser och oron över klimatförändringarna har gjort att vågkraften fått ett uppsving. På flera håll i Europa planeras nya vågkraftverk.

Utanför Portugals norra kust läggs till exempel tre 130 meter långa "sjöormar" ut nu i höst. Konstruktionen kallas Pelamis och består av fyra hoplänkade cylindriska sektioner som rör sig i vågorna.

Danska Wave Dragon planerar en våganläggning på 7 MW utanför Wales som ska vara färdigt under 2008. Tekniken bygger på något som närmast kan liknas vid ett flytande vattenkraftverk.

I Norge har Fred Olsen Energy byggt en försöksanläggning där vågornas kraft fångas av flytande bojar förbundna med generatorer på en plattform. I forskningsprojektet deltar bland annat ABB.

Hittills har vågkraften stupat på för höga kostnader i förhållande till given effekt. Anläggningarna måste dimensioneras för att klara en storm, men tjäna pengar på standardvågor.

De stora energibolagen ser också frågetecken kring livslängd och underhållskostnader.

- Vi vet mycket lite om driftskostnaderna för sådana här anläggningar ute till havs, säger Ulf Tisell.

Enligt Billy Johansson klarar Seabased de högt ställda kraven.

- Hela lösningen är väl genomtänkt. Generatorn är skräddarsydd för att passa vågornas långsamma rörelser. Dessutom skyddas den mot stormar genom att den står på havsbotten.

Parallellt med förstudien för svenska Vattenfall förbereds ytterligare

ett projekt för en anläggning i Storbritannien.

På lång sikt vill Seabased bygga upp en svensk vågkraftindustri.

- Målet är att ha 600 anställda om några år och en stor del av tillverkningen i Sverige, säger Billy Johansson.

Se Grafik:Klicka här
Grafik Ingemar Franzén

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer