Svensk akustikforskning kan förändra framtidens konserthus

2018-07-31 15:23  
Sverker Jullander från LTU. Foto: LTU

LTU har visat att rummets akustik påverkar hur en musiker tolkar sina noter. Forskarnas upptäckt kan förändra designen av framtida konsertlokaler.

Vid Luleå tekniska universitet har man undersökt sambandet mellan musikalisk interpretation och konsertsalsakustik ­– alltså hur rummets egenskaper påverkar musikernas upplevelser av sina egna framträdanden. Förra året avslutades forskningsprojektet ”Tolkningsrum: musikalisk interpretation i samspel med rumsakustik”, som inleddes redan 2015. Nu presenteras resultaten.

– Vår forskning visar att akustiken har betydelse för det klingande resultatet och det betyder att det finns incitament för konsertlokaler som optimerar möjligheterna för olika sorters akustik.  Vi tror mer på att man fysiskt ändrar lokalens form än att man använder tekniska lösningar, som är det vanliga i dag.  Det kräver dock ett större tankearbete och är något dyrare än att köpa ett färdigt system som ändrar akustiken på artificiell väg, säger professor Sverker Jullander på universitets hemsida.

Läs mer: VTI leder nytt kunskapscentrum om buller

Han konstaterar att akustikens påverkan är beroende av ensemblens storlek och sammansättning. Som ensam musiker får rummet en större betydelse. En ensemble utan dirigent måste ta hänsyn till hela gruppen, och då minskar akustikens betydelse för hur man musicerar.

Men man fick bekräftelse på att en dirigent kan styra ensemblen efter rumsakustiken. En avgörande förutsättning för forskningen var konsertsalen Studio Acusticum i Piteå, vars design ger möjlighet att förändra akustiken med ett höj- och sänkbart tak.

– Vi valde att avgränsa oss till tre lägen: det allra högsta, det allra lägsta och det mittemellan. Sedan fick solomusiker och ensembler spela samma program i de tre akustiklägena. Därpå fick deltagarna och medlemmarna i forskargruppen skriva ner sina spontana reaktioner för att sedan återbesöka framförandet genom inspelningar och på nytt analysera sina upplevelser, säger han.

Läs mer: Mikrofoner larmar om ojämn räls

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet, och det insamlade materialet öppnar för fortsatt forskning inom området.

– Man kan till exempel tänka sig att en fortsatt forskning om rumsakustik skulle kunna se en breddning av genrer, nu har vi bara studerat västerländsk konstmusik. Ytterligare aspekter på rumsakustik skulle kunna vara att involvera kompositörer som skriver musik för specifika akustiska förhållanden eller en jämförande studie mellan elektroniskt variabel och, som i vårt fall, naturlig akustik. Vi har ett så pass omfattande material att det skulle kunna ligga till grund för ett antal nya forskningsprojekt, säger Sverker Jullander.

I forskargruppen ingår Sverker Jullander, Petter Sundkvist, Jan Berg och Helge Kjekshus från Musikhögskolan i Piteå samt Karin Nelson, professor i orgel vid Norges musikkhøgskole, Oslo, samt vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

John Edgren

Mer om: Akustik Ljud

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer