Innovation

Så farlig är din solskyddskräm

Larmrapporterna om farliga ämnen i solkrämer duggar tätt. Frågan är vad man törs smörja in sig med. Ny Teknik reder ut hur det ligger till.

Publicerad

Vi svenskar köper mer och mer solkräm. Förra året plockades 3, 6 miljoner flaskor, stift och tuber ner från butikernas hyllor, allt till ett värde av 379 miljoner kronor.

Nu väcks frågan vad vi får för pengarna; kan det vi smörjer in oss själva och våra barn med vara farligt?

*Törs man smörja in sig med en solkräm som innehåller zinkoxid?

Ja, säger hud- och cancerläkare. Men ämnet är ändå förbjudet att använda som solfilter. Det beror på att Läkemedelsverket ännu inte vet hur små partiklarna kan vara för att inte riskera att tränga ner i huden och klumpa ihop sig i blodet. Blir huden vit när man smörjer in sig är partiklarna så stora att de inte kommer in i kroppen.

*För små barn rekommenderas solkräm med titandioxid, som reflekterar bort det ultravioletta ljuset. Kan det ge cancer?

Nej. Om pyttesmå partiklar av titandioxid används klumpar de ihop sig redan på huden och tränger inte in i kroppen. Titandioxid finns på Läkemedelsverkets lista över godkända filter mot ultraviolett ljus.

*Vad ska det stå på innehållsförteckningen för att jag ska få ett bra skydd?

Titandioxid. Det är hud- och cancerläkare överens om. Naturskyddsföreningen är dock tveksam till ämnet ur miljösynpunkt.

*Finns det inga andra ämnen som kan ge skydd mot solens ultravioletta strålar?

Jo, massor. De absorberar energin från solen, till skillnad från titandioxid som reflekterar bort den. Därför kallas de kemiska filter.

*Är det bättre att ta dem?

Nej, och det gäller framför allt för barn under två år. En viss del av krämen tränger in genom huden, och barn kan inte bryta ner vissa av ämnena. Det gäller exempelvis det kemiska ämnet bensofenon-3.

*Finns det några kända risker med kemiska solfilter?

Forskare vid Göteborgs universitet studerar vilka nedbrytningsprodukter som bildas när de tre vanligaste kemiska filtren bryts ner i huden. Misstankar finns att de kan ge upphov till kontaktallergi. Enligt Naturskyddsföreningens nyligen publicerade studie är de giftiga för alger och ryggradslösa djur som lever i vatten.

*Är man en miljöbov om man använder solkrämer?

Det finns inget bra miljöalternativ bland solkrämer. Samtliga personer Ny Teknik har talat med anser att hälsorisken måste komma först och att man bör använda solkräm när det inte går att skydda sig med kläder eller skugga.

Källa Peter Jansson, Kemisktekniska leverantörsförbundet; Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen; Helena Gonzalez, Sahlgrenska sjukhuset; Anna Börje, Göteborgs universitet; Monica Tammela, Läkemedelsverket.

Så skyddar du dig bäst mot solen

*Zinkoxid är förbjuden att använda som solfilter, men är tillåten i mindre mängd för att ge vit färg åt krämen. Senast den 13 juni måste tillverkarna ge Läkemedelsverket svar på vilken funktion zinkoxiden har i deras produkt. Fem av de 18 solkrämer Naturskyddsfören-ingen har gått igenom i sin nya studie innehåller zinkoxid. Tre av dem är avsedd för barn.

*I dessa solkrämer finns zinkoxid: Naturén solcreme SPF 25, Sun protection body creme 25, Bamse solskydd 30, Naturén kids solcreme 30, Aco barnlotion 25.

1. Skugga och kläder. Det finns speciella kläder, både för barn och vuxna, med solskyddsfaktor 50 eller mer. En vanlig tunn skjorta kommer upp i en solskyddsfaktor på 7–8.

2. Solskyddsmedel där man inte kan skydda sig med kläder. Smörj in två lager kräm med minst solskyddsfaktor 15. Precis som vid målning gäller det att grunda först. Det ska också stå på flaskan att den innehåller skydd mot UVA-strålar.

3. På med hatten.