Ny studie: Halvår för dinosaurieägg att kläckas

2017-01-03 09:51  
Fossil efter en Protoceratops. Foto: Polaris Images

Dinosauriernas embryon utvecklades mycket långsamt, enligt en ny studie. Hos många av de växtätande arterna tycks äggen ha kläckts först efter tre till sex månader.

Detta är dubbelt så lång tid som hos moderna fåglar, som är dinosauriernas närmaste nu levande släktingar. Då har hänsyn tagits till att dinosauriernas ägg var mycket större än fåglarnas.

I studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, har forskarna undersökt bevarade embryon från två arter, den lilla horndinosaurien Protoceratops från Mongoliet och den väldiga anknäbbsdinosaurien Hypacrosaurus från Kanada.

Med hjälp av datortomografi och avancerade mikroskop analyserades tillväxten hos de okläckta djuren genom att räkna tillväxtringarna på deras tänder. Sådana ringar är som årsringarna på ett träd, men anläggs dagligen.

Forskarna fann att äggen hos Protoceratops kläcktes efter nästan tre månader, medan Hypacrosaurus-ungarna såg dagens ljus efter uppemot halvår, knappt sex månader.

Detta är mycket längre tid än vad som krävs för ett fågelägg. Medan ett Protoceratopsägg kläcktes efter cirka 83 dagar är ett fågelägg av motsvarande storlek färdigutvecklat efter 40 dagar. Äggen hos Hypacrosaurus kläcktes efter 171,5 dagar, att jämföra med 81,5 dagar hos ett lika stort fågelägg.

Detta är lite märkligt med tanke på fåglarnas och dinosauriernas nära släktskap. Istället tycks dinosauriernas embryon ha utvecklats lika långsamt som embryon hos nutida reptiler, exempelvis krokodiler.

Forskarna påpekar dock att fåglarna härstammade från små rovdinosaurier och hur snabbt eller långsamt dessa utvecklades är okänt. Möjligen var de färdigutvecklade långt tidigare än sina växtätande släktingar.

En annan möjlighet är att dinosauriernas ämnesomsättning fungerade på ett annat sätt än hos fåglarna. Det skulle kunna förklara de stora skillnaderna. Men detta är än så länge okänt.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS

Debatt

COMSOL