Ny miljövänlig metod ska ge rena båtbottnar

2013-06-26 07:00  

Nu ska havstulpanerna gräva sin egen grav. En ny och mer miljövänlig metod har utvecklats för att hålla båtbottnar rena.

Havstulpaner är ett stort problem för både små och stora båtar i havsmiljöer. Med den täta påväxten som havstulpanerna orsakar förbrukar båtarna upp till 40 procent mer bränsle, med ökade koldioxidutsläpp till följd.

Till skillnad från alger och musslor kan inte havstulpanerna enkelt skrapas bort från båtbottnarna. De tränger igenom färgskiktet de växer på och efter en tid bildas ett mycket tätt kalklager under den förstörda färgytan.

Den vanligaste metoden för att motverka påväxt är att blanda båtfärgen med gift som långsamt och fortlöpande släpps ut. Men då hamnar stora delar av giftet i havet och kan skada andra marina organismer.

Till exempel tributyltenn (TBT), som användes under 80- och 90-talen, ledde till att ostron och liknande djur blev sterila. Sedan förbjöds TBT globalt.

De bottenfärger mot marin påväxt som används i dagsläget innehåller huvudsakligen kopparoxid. Stora mängder koppar hamnar därför i havet.

Nu har forskare vid Göteborgs universitet och Sveriges tekniska forskningsinstitut hittat en ny metod. Den innebär att man anpassar egenskaperna hos giftet och färgen så att giftet hålls inneslutet i färgen. På så sätt minimeras frisläppningen av giftet.

I stället används havstulpanens egen förmåga att tränga in i färgen. När havstulpanerna pressar sina kroppsdelar mot ytan sätts förgiftningen av dem igång.

- Man kan säga att havstulpanen gräver sin egen grav i färgen, säger Emiliano Pinori, som har skrivit en avhandling om metoden, i ett pressmeddelande.

Giftet som används är ivermectin, en molekyl som produceras av bakteriestammen Streptomyces avermitilis, och som binds starkt i färgen. En bra effekt har uppnåtts med bara ett gram ivermectin per liter färg.

Effekten har dessutom visats vara mångårig och kan ersätta den koppartillsats som nu används i båtbottenfärger. Ett väldigt lågt läckage av ivermectin kunde uppmätas i vattnet.

- Min forskning visar att det här låga läckaget inte bidrar till effekten. Läckaget är alltså något man kan arbeta med att helt få bort med bibehållen effekt. Det är nästa mål, säger Emiliano Pinori.

Forskningen kommer att bedrivas inom EU-projektet Leaf, som står för Low Emission Anti-Fouling. Ett färgföretag är involverat i projektet och kommer att ta fram 100 liter av en demonstrationsfärg. Därmed hoppas Emiliano Pinori att en båtbottenfärg kan finnas på marknaden om tre till fem år.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer