Ny bakterieart kan få namn efter Göteborg

2020-01-16 14:05  
En ny art av antibiotikaresistenta bakterier har upptäckts av forskare i Göteborg. Arten föreslås få namnet Scandinavium goeteborgense. Foto: Göteborgs universitet

En ny art av antibiotikaresistenta bakterier har upptäckts av forskare i Göteborg. Bakterien, den första i sitt släkte, föreslås få namn efter upptäcktsstaden.

Scandinavium goeteborgense. Det är det föreslagna namnet på den hittills okända bakteriearten som forskare vid Göteborgs universitet upptäckt och klassificerat.

Arten finns inom samma familj som till exempel salmonella- och E coli-bakterierna, men tillhör ett helt nytt släkte av bakterier som upptäckts.

– Det är en stor familj, omkring 30 olika släkten, som ligger på topp 3 på WHO:s lista över bakteriegrupper där man brådskande behöver hitta nya antibiotika, säger Hedvig Engström Jakobsson.

Den nya bakteriearten hittades i prover från ett infekterat sår hos en patient i Kungälv 2014.

Läs mer: Arktiska bakterier frossar i värmen

Patienten fick behandling och tillfrisknade, trots att den antibiotikaresistenta bakterien bakom infektionen inte var känd då. Att veta vilken bakterie det handlar om är dock viktigt, bland annat för att minska användningen av så kallad bredspektrumantibiotika som ökar risken för resistenta bakterier.

– Det här möjliggör att man kan sätta in adekvat behandling, säger Hedvig Engström Jakobsson.

– Sedan är det här en ny art, en ny bakterie som man inte kände till tidigare, så om det kommer in nya fall kan vi också lättare identifiera dem.

Fyndet har publicerats i tidskriften Frontiers in Microbiology.

Fakta: Antibiotikaresistens

Antibiotika används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Ett exempel på antibiotika är penicillin.

Överanvändning av antibiotika har dock lett till att vissa bakterier har blivit resistenta, motståndskraftiga. Resistensen har blivit ett stort problem i många länder.

Risken för att resistens uppkommer minskar om antibiotikan inte används i onödan, samt om bakterierna inte utsätts för alltför låga eller kortvariga doser.

För en frisk person är det oftast inte farligt att smittas av en resistent bakterie. Det kan dock vara livshotande för någon som är allvarligt sjuk eller har opererats.

Enligt en rapport från FN-organet WHO i fjol beräknas minst 700 000 människor varje år dö på grund av antimikrobiell resistens, det vill säga infektioner orsakade av läkemedelsresistenta bakterier, parasiter, virus eller svampar. Enligt prognosen kommer antalet till 2050 vara uppe i tio miljoner dödsfall per år.

Källa: Nationalencyklopedin, Vårdguiden och WHO.

Jens Bornemann/TT

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer